bok forsta dine sar i sjelen

Forstå dine sår i sjelen


Franz Ruppert dokumenterer i denne boken sitt arbeid med flergenerasjonelt traumearbeid. Han viser hvordan hans egne teorier om traumer og tilknytning kan gi ny innsikt om årsaker til «sår i sjelen». Forfatteren beskriver hvordan traumatiske erfaringer og ubearbeidede følelser kan overføres fra generasjon til generasjon. Gjennom bearbeiding blir det mulig å ta styring over eget liv.

Ruppert mener symptomer er en beskyttelsesmekanisme for å glemme vanskelige, traumatiske hendelser og følelser. Først ved å kombinere traumeteori, tilknytningsteori og flergenerasjonelt traumearbeid finner man årsakene til symptomer, og kan finne varige løsninger.

Bok - Forstå dine sår i sjelen

Vennligst fyll ut skjema. Alle bøker sendes portofritt/fraktfritt.
  • Pris: Kr 329,00
  • Kr 0,00

Relevante bøker og filmer


Alle våre bøker og filmer selges på våre kurs og arrangementer