2 Toppbilder 1920x700px 1 dekstop 2 Toppbilder 1920x700px 1 tablet 2 Toppbilder 1920x700px 1 mobile

Medicine and psychology meets


Books and movies


Icon Sitat blue

With IoPT, Franz Ruppert has opened doors to the future.

- Stephen Gyllenhaal, movie director in Los Angeles -


Books

Our books and videos


IoPT Norge har tatt en aktiv rolle for å få den siste forskningen innen traumer oversatt til norsk. I Gabor Matés bok «Når kroppen sier nei» har Marta Thorsheim skrevet forordet, og ved å trykke på tittelen under kan hele forordet leses. Prof. Dr. Franz Ruppert har skrevet 8 bøker innen området traumer og traumebehandling. Hans nyeste bok  er «Hvem er jeg i et traumatisert samfunn?». Marta Thorsheim er medforfatter av boken ”Barndomstraumer”, og hun har redigert alle bøkene som er oversatt til norsk. Du kan trykke på hver bok/video for mer informasjon og bestilling. Alt sendes portofritt.

Research Projects


 mobile  desktop

IoPT student and scientist:

«Metoden man benytter i IoPT vil jeg ikke engang prøve å forklare fordi den ganske enkelt overskrider grensene for hva vi har erfaring om og kan forestille oss.Det nytter like lite som å prøve å forklare en fargeblind nyansene i en verden den opplever som ikke er fargeblind. Den som aldri har prøvd noen form for konstellasjoner har ingen mulighet for å forstå eller forestille seg hvordan den virker, det må erfares»

Book your IoPT session
Forsiden på BOOK

Our videos

Vitenskap og medfølelse: Møte mellom Prof. Dr. Franz Ruppert og Dr. Gabor Maté - 2 Days in Oslo, november 2017

Forståelsen av sammenvevningen av hele den menneskelige organismen og hvordan traumatiseringer griper inn i hele organismen er for meg helt essensielt. Å bringe sammen de to jeg har lært mest av og som begge er ledende pionerer innen feltet, er mitt bidrag til en bedre traumeforståelse generelt i samfunnet og for alle våre studenter spesielt.

For all terapeutisk praksis er teori viktigst. Med IoPT har Franz utviklet en traumebehandlingsmetode som bygger på helhetlig forståelse av den menneskelige organismen, og vi som arbeider med IoPT vet hvor mye hjelp vi selv har fått og hvor mye hjelp vi kan gi med denne virksomme og skånsomme metoden. Fokus på å styrke de sunne delene gjør at det kan bygges opp en «nucleus» som klienten kan orientere seg selv utifra. Franz og jeg gleder oss over at Dr. Maria Macarenco forsker på sammenhengen mellom IoPT og autoimmune sykdommer og Lunds Universitet ved Sigrid Stjernswäld forsker på IoPT som terapeutisk metode. Stjernswäld vil presentere funn fra sin forskning på den 5. internasjonale konferansen i München 16. – 18. oktober 2020.