TILKNYTNING

Ann-Kristin Kjørum, student traume videreutdanning 2017-2019

“Jeg bruker ordet sjel hvis det gjelder prosesser som oppstår mellom Mennesker og som skapes når mennesker er i kontakt med hverandre.” – Forstå dine sår i sjelen

Dette er for meg essensen i tilknytning . Det som oppstår mellom menneskjer.
Eg skal presentere temaet tilknytning jamfør teorien til Franz Ruppert.
Eg deler presentasjonen opp slik:

1: Kva er tilknytning ? Definisjon
2: Korleis oppstår trygg og utrygg tilknytning?
3: Konsekvensen av utrygg tilknytning ( Symbiosetraume, tilknytningstraume, tilknytningssytemtraume)

Last ned foredrag (pdf)