Hva er traumer og hva gjør de med oss?

Innen IoPT bygger vi på forståelsen for at en dypere årsak ligger bak kroppens symptomer, dette hjelper oss også med å skille mellom en helhetlig fremgangsmåte, som inkluderer både medisinen og psykologien, og en behandlingsmåte som bare er symptomorientert, og derfor heller støtter traume-overlevelsesstrategiene våre.

 

Min kropp, mitt traume, mitt jeg

Intensjonskonstellasjoner – veien ut av traumebiografien

Dr med Harald Banzhaf og Prof dr Franz Ruppert i boken Min kropp, mitt traume, mitt jeg. Om samspillet mellom kropp og følelser.

Boken sendes portofritt i hele Skandinavia, kan bestilles herhttps://www.iopt.no/boker/

Leger prøver å helbrede kroppen uten å ta hensyn til pasientens psyke. Psykologer jobber med psyken uten fullt ut å forstå hva som skjer i kroppen. Psykotraumet som konsept kan fungere som en bro mellom disse to verdenene, for psykotraumet er etter våre erfaringer kilden til mange lidelser som uttrykker seg både i og på kroppen og i psyken.

Når vi tar i betraktning de traumatiske livshendelsene vi kan oppleve allerede fra unnfangelsen, forstår vi mye bedre hvorfor kroppen og psyken vår formes som de gjør. Vi innser hvorfor vi kan få utallige fysiske og psykiske problemer. Når vi så erkjenner disse ofte ubevisste sammenhengene, er dette nøkkelen til å helbrede årsaken til de fysiske og psykiske lidelsene.

I denne boken har vi samlet et bredt utvalg eksempler som støtter denne påstanden. Denne forståelsen for at en dypere årsak ligger bak kroppens symptomer, hjelper oss også med å skille mellom en helhetlig fremgangsmåte, som inkluderer både medisinen og psykologien, og en behandlingsmåte som bare er symptomorientert, og derfor heller støtter traume-over- levelsesstrategiene våre.