Min kropp, mitt traume, mitt jeg

Intensjonskonstellasjoner – veien ut av traumebiografien

Forord av Marta Thorsheim  

Hva gjør vi når kroppen sier nei og utvikler symptomer som hverken leger eller psykologer kan hjelpe med?

I denne boken forklarer professor Franz Ruppert, doktor Hans Banzhaf og andre fagpersoner hvordan det bak hvert kroppslige symptom ligger et stykke livshistorie. Med en rekke ulike eksempler viser de at det som ved første øyekast er uforklarlige fysiske problemer, kan ha sin årsak i ubearbeidede vonde opplevelser som har skjedd tidlig i livet. Forklaringen er at slike tidlige traumer kan føre til at det skjer en spalting av kropp og sinn som får store konsekvenser. Forfatterne forklarer hvordan dette skjer, og viser hvordan veien mot helbredelse går via en prosess der det som er blitt delt, kan bli helt igjen.

Franz Rupperts egenutviklede terapiform, som han kaller Psykotraumeterapi med IoPT, kan avdekke hva som ligger bak kroppssymptomene. Det er slik varig lindring blir mulig. Denne kunnskapen er på samme tid både enkel og revolusjonerende. Men så lenge vi ikke tar hensyn til hele den menneskelige organismen når mennesker søker hjelp for sine plager, betaler vi en høy pris, både som samfunn og som enkeltpersoner.

IoPT som terapiform er knyttet til en dyptgripende og forskningsbasert teori. At krenkelser i barndommen kan føre til sykdom i voksen alder, er ingen nyhet, men i denne boken presenteres på en grundig og lettfattelig måte den forskningen og teorien som forklarer hvorfor det er slik, og hva som kan gjøres. Mange husker ikke bevisst hva som skjedde i de mest sårbare årene i tidlig barndom. Årsaken kan være at et psykotraume er fortrengt fra bevisstheten. Dette skjer når virkeligheten er for vanskelig å ta inn, når man rett og slett ikke klarer å håndtere den. Da trer menneskets beskyttelsesmekanismer i kraft, og minnene fortrenges. Men de blir ikke borte. Kroppen husker hva som har skjedd, og med tiden blir traumeerfaringene synlige som smerte eller uro. Mange diagnoser som er blitt svært utbredt i vår tid, som for eksempel ADHD og symptomer som utbrenthet blir forståelige på bakgrunn av denne kunnskapen.

Så lenge mennesker er fanget i traumebiografien sin, lever de under høyt indre press. Dette gir seg over tid utslag i mange kroppslige symptomer og sykdommer. Det kan være hjerte- og karsystemet som går i stå, smerter i muskler og skjelett, tenner som gnisser om natten, fordøyelsessystem i ulage, eller et immunsystem som ikke fungerer som det skal. Og en dag vil ikke kroppen mer.

Denne boken er et viktig bidrag for å unngå at det kommer så langt at kroppen må stille seg avvisende til verden på denne måten. Boken viser hvordan alle som ønsker å forstå og å ta helsen sin i egne hender, kan gjøre det. Minnene kan hentes frem gjennom metoden som presenteres i boken. Da vil det man trenger å vite, komme opp i prosessen. Og så kan helingen begynne.

Marta Thorsheim
30.04.2018

Boken kommer 26. mai og kan bestilles på hjemmesiden.

 

 

 

Dr Gabor Maté om hvorfor vi trenger en terapeut for å heles fra traume.
Heling skjer i relasjoner.Klipp fra Dr Gabor Maté – 2 Days in Oslo.
Se flere klipp og bestill opptak av hele foredraget: Illness and health in a toxic society
 

Ønsker du egen konstellasjon?

Helgekurs med eller uten egen konstellasjon 26.-27.5
Mer informasjon og påmelding til helgekurs

Grunnutdanning traumer IoPT: 1.-3. juni
Helgesamlinger traumeteori og -terapi. Velg mellom fast gruppe eller komme og gå – du møter uansett en kjerne av de samme, kjente menneskene.
Mer informasjon og påmelding til grunnutdanning

 

  

Videreutdanning Oslo

Vi tar påmelding nå. Oppstart september 2018.

Videreutdanning Tromsø

Hvis du har lang erfaring med IoPT, tilbyr vi deg å starte direkte i modul 2 i juni.

Målet med utdanningen er å gi en grundig innsikt i moderne traumeteori og -behandling.  Du får lære hvordan traumer påvirker identitetsutviklingen, utviklingen av vår frie vilje samt alle andre psykiske strukturer, inkludert kroppens utvikling og vekst. Det blir undervist i traumetypene, deres karakteristikker samt hvordan man arbeider med avspaltinger etter traumatisering. Nøkkelmetoden kalles Intensjonsmetoden.

 

 

Mer informasjon og påmelding


 

Copyright © 2018 Institutt for traumearbeid, All rights reserved.

Adresse:
Institutt for Traumearbeid
Schafteløkken 1
Oslo, 0267
Norway

Oppdater mine preferanserMeld meg av nyhetsbrevet

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*