Artikler om tilknytning fra Psykologtidningen


Her kan du lese flere artikler om tilknytning fra Psykologtidningen – utgitt av Psykologforbundet i Sverige.

Vedlegget innholder Tor Wennerbergs tre artikler innenfor temaet tilknytning (svensk: anknytning):

  • «När den livsviktiga anknytningen inte fungerar» (Psykologtidningen 9/08)
  • «Vi blir våra relationer – Om mentalisering, en livslång process» (Psykologtidningen 12/08)
  • «Frågorna som överraskar det omedvetna» (Psykologtidningen 10/09)

Som bonus finnes også to artikler fra fra Psykologtidningen 16/1996 som omhandler samme tema. Begge skrevet av Anders Broberg:

  • «Anknytning – nytt sätt att beskriva känslomässig utveckling»
  • «Anknytningsintervjun – visar vuxnas förmåga till samspel»

Last ned artiklene (pdf)