Intervju med Prof. Dr. Franz Ruppert: – Nesten alle er traumatisert