15.- 16. juli

egen konstellajon- god terapi

Alt vi trenger for å bearbeide traumene er lagret i kroppen og kommer frem i terapien når vi trenger det.»

Kurs med egne konstellasjoner. Påmelding i skjema nedenfor. Velkommen!  

Identitets konstellasjoner – IoPT

iht Franz Ruppert med Marta Thorsheim

Det kan være mange bakenforliggende årsaker til at vi føler at noe i livet er vanskelig, utfordrende, sårt og vondt. Uansett årsak, det hendelsene har ført til for oss,  kan bearbeides, slik at vi får en varig og bærekraftig endring. Det er dette vår terapi – Identitets orientert traumeterapi IoPT- handler om. 15.-16. juli er det plasser ledig,  påmelding i skjema under.

Fortrenging, som er et annet ord for atskillelse mellom følelser og bevissthet, og å henvise følelsene til det underbevisste – oppstår ubevisst i oss når vi opplever noe som er for vondt og overveldende til at vi klarer å integrere det i vår bevissthet. Fortrengningen gjør det fysiologiske forsvarsverket vårt forvirret og ute av stand til å organisere seg på en hensiktsmessig måte.

 

For noen går det så galt at det som skulle være et forsvar, en mestringsstrategi for å holde utålelige følelser unna, ender opp med å ødelegge helsen. Essensen av tidlige krenkelseserfaringer, traumer, er adskillelse fra selvet. Og vernestrategien for å unngå å komme i kontakt med disse følelsene er altså fortrengning. I dette ligger det ingen bevisst handling, kun en form for selvorganisering fra den menneskelige organismens side. Derfor kan vi heller ikke klandres for at vi fortrenger det vonde som har skjedd. Tvert imot kan vi si at det var det beste som kunne skje den gangen; fortrengning er en måte å overleve på.

 

 

Hos oss får alle muligheten til å bearbeide følgene av det som har skjedd og komme ut av overlevelse og i kontakt med sin egen energi og livslyst!

 

Alle er velkommen!

 

Kurs i Oslo, med eller uten egen terapi, 15.-16.juli, påmedling i skjema på denne siden.

 

For helgekurs og grunnutdanning i Tromsø, kontakt Merete Karlsen.

 

Mail   meretekarlsen@outlook.com  

 

Prof. Dr. Franz Ruppert skriver: Å møte seg selv med hjelp av intensjonssetningen er en utmerket metode for å forstå og bearbeide konsekvensene av traumatiske livserfaringer. Konsekvenser som kan føre til mange personlige problemer, konflikter i relasjoner såvel som i arbeidslivet. Også fysiske symptomer. Fokus i prosessen er din intensjons som du har formulert for å forbedre din livskvalitet.

Takk, takk for at dere ikke bad meg tenke positivt, eller ta meg sammen. -Kåre, 49

 • Egen resonans prosess – nye innsikter, bearbeiding og litt teori.
 • Noen eksempler på intensjoner kursdelatgere har hatt den siste tiden:
 • Jeg vil bli kvitt angsten.
 • Jeg ønsker bedre forhold til mannen min.
 • Jeg vil bearbeide det som ligger bak søvnproblemene mine.
 • Jeg vil føle tilhørighet til andre uten å miste meg selv.
 • Jeg vil være meg selv
 • Jeg vil meg!
 • Jeg vil komme nærmere meg selv.
 • Jeg vil bortenfor traumene mine.
 • Uansett hvilken intensjon du har, er alle intensjoner nyttige å arbeide med.
 • Alle er velkommen med sin intensjon, og du kan bruke den tiden du trenger for å formulere din intensjon, slik at den kjennes rett for deg!
 • I tillegg dyp innsikt og læring ved å stå som representant i andres konstellasjoner.
 • Vi viser dokumentaren «IN UTERO» med norsk tekst iøpet av helgen.

Enten du har kroppslige symtpomer, er sliten, har migrene, utfordringer i parforholdet eller på jobben, barna har det ikke så greit eller du bare ønsker å lære mer om hvordan du kan forebygge, oppdage og hjelpe deg selv eller andre, kan våre terapi kurs gi mye ny kunnskap, innsikter og bearbeiding. Også for generasjonsoverførte traumer! Velkommen til en spennende og utviklende helg!  *Meld deg på i god tid for å være sikret plass.

Bare i terapi hvor man lykkes i å bli klar over sin innviklede identitet, kan mennesker begynne å oppdage sin sanne identitet, adskilt fra enhver sammenblanding med våre foreldres traumatiske skjebne. Franz Ruppert, 2014.

Mer om terapien

Gjennom å bli bevisst hvordan erfaringene våre preger oss og hvordan beskyttelses- og mestringsstrategiene bygger seg opp for at vi skal kunne håndtere livets utfordringer, blir de sunne delene våre sterkere. Steg for steg kommer vi dermed nærmere vårt sanne jeg og vår sunne vilje. Ved å utforske intensjonen vår vil årsaken til problemene komme frem, og det vil bli klart om det er traumer som ligger bak. Deretter vil vi bruke metoden for å bearbeide traumene, slik at de kan slippe taket i oss og åpne for nye livsveier og innsikter. Vanskelige livserfaringer som krenkelser, mobbing, overgrep, utrygghet og omsorgssvikt i tidlig barndom, enten de er egne eller arvet fra tidligere generasjoner, setter spor og ligger ofte bak smerte og sykdom i voksen alder. Forskning og erfaring viser at traumer går i arv hvis de ikke bearbeides, og dermed kan dine utfordringer ha sin opprinnelse i traumatiske hendelser som dine foreldre, besteforeldre og oldeforeldre har hatt. Og dine barns utfordringer kan også ha rot i hendelser som ligger bakover i slekten. Traumeterapi med intensjonsmetoden er en effektiv metode for personlig utvikling og psykoterapi. I en prosess kan du utforske temaet ditt og endringsmålet (intensjonen din). Metoden gjør det mulig å bearbeide, håndtere og begripe traumer som nå hindrer deg i å leve et godt liv som ditt sanne jeg – den du virkelig er. Du får både innsikt, kunnskap og god terapi. Workshop teller med i grunnutdanning. https://vimeo.com/213435306

Terapi

Påmelding. Velkommen til oss!
 • Lørdag 10.00-18.00
  Søndag 10.00-16.00
 • Pris: Kr 2.450,00
 • MasterCard
  Visa
   

Praktisk informasjon

Oslo
Lørdag kl 10.00–18.00 og søndag kl. 10.00–18.00.
Vi sees på Schafteløkken 1, Oslo. Innkjøring vis-à-vis Solheimgata 1.

Trikk 12/buss 20 til Frogner plass.
Med egen bil :gratis parkering foran huset.

Datoer

 • Terapi helgekurs - Oslo
  25/05/2019 - 26/05/2019
 • Terapi helgekurs - Oslo
  24/08/2019 - 25/08/2019
 • Terapi helgekurs - Oslo
  12/10/2019 - 13/10/2019
 • Terapi helgekurs - Oslo
  19/10/2019 - 20/10/2019

Zahlkasserer Schafts Plass 1, 0267 Oslo