Konkrete fakta gir mening

Istedenfor å bruke det abstrakte begrepet helse, er det bedre å snakke om å være frisk, og som psykoterapeut kan man spørre seg selv: Hvordan viser det seg at et menneske er psykisk friskt, hva fremmer friskhet og hva hindrer det?

Sykdom er f.eks. en vanlig konstruksjon som kan føre til at bare symptomene blir behandlet. En slik forenklet tilnærming gjør at den egentlige årsaken til symptomene, som ligger dypere, blir tilslørt.

Mange symptomer er et resultat av en traumatisering og er enten et umiddelbart uttrykk for et traume eller et forsøk på å fortrenge det.  Både kjærlighetstraumer og traumatisert seksualitet er former for traumatisering som har dyp innvirkning på oss hele livet, og som kan ha mangfoldige «sykdomssymptomer» på det fysiske, psykiske og sosiale planet.

Intensjonskonstellasjoner er en metode som er utviklet av forfatteren. Denne metoden bruker den grunnleggende kunnskapen i generasjonspsykotraumatologi i praksis og fremmer ønsket om å bli psykisk frisk og å stabilisere det.

Last ned artikkelen (pdf)