Påbyggingsseminar

– NIVÅ 3 –

Faglig oppdatering iht Franz Rupperts siste teori og metode utvikling, for Traumeterapeuter-IoPT i praksis.

Nivå 3 – Påbyggingsseminar

Internasjonal videreutdanning IoPT i Norge som påbyggingsseminar.

Påbyggingsseminar i Identitetsorientert psykotraumeteori og – metode (IoPT) Oslo.

Liten gruppe – ukedager – maks 15 deltagere. August 2020 – 2021. 5 moduler a 3 dager – ukedager

Datoer Oslo:
2020: 18.-20. august/ 24.-26. november
2021: 16.-18. mars/17.-19. august/23.-25. november

Seminaret er beregnet på deg som arbeider som Traumeterapeut IoPT og ønsker å følge utviklingen av Intensjonsmetoden og fordypningen innen Psykotraumeteori.

Målet med seminaret er en oppdatering  av fag og metode iht Prof Rupperts teori og metode og egen identitets konstellasjon  for hver deltager hver gang.

Gruppen følger faglig den internasjonale videreutdanningen i Munchen.

Hovedtemaene for seminaret

  • Psyken i en levende organsime og hva psykotraume er. Definisjon av grunnbegrepet, psykens funksjon, psyken som et firegenerasjonssytem, sammenheng psyken som en sammenvevd del av det psykosomatiske nettverket. IoPT som metode for å sette lys på overlevelses strukturer, komme i medfølende kontakt med traumedeler og styrke sunne deler i Jeg og viljesfunksjonen.
  • Identitet, identifisering og tilleggsidentiter samt Identitets traume. Identitets utvikling, utvikling av Jeg, Selvet og Viljen.
  • Kjærlighet, tilknytning og kjærlighets traume: Hva er kjærlighet? Hvordan kunne motta og gi kjærlighet, uten å miste kontakt med sunt jeg og egen vilje. Hva er tilknytning? Forskjellige tilknytningsmønstre og hvordan de har manifistert seg.
  • Seksualitet og traumatisering av seksualiteten. Hva er seksualitet? Seksuelt misbruk av barn, ungdom og incest, dets følger, forebygging og heling.
  • Offer og overgriper og offer-overgriper-innviklinger. Definisjon av offer og overgriper, å være offer og offerholdninger, å være overgriper og overgriper holdninger, hvordan beskyttelse av overgriper holder en i overgriper dynamikker, avsporing/villspor og utveier fra offer-overgriper-spaltinger.
  • Traumatisering fra egne handlinger. Hvordan ender vi opp som overgripere mot oss selv og andre? Og hvordan vi slik traumatiserer oss selv og andre. Hvorfor livslang «soning» ikke hjelper. og veien ut.
  • Hvem er jeg i et traumatiserende samfunn? Hvorden beholde kontakten med et sunt jeg og en  sunn vilje i et traumatiserende samfunn.

Every emotions has a chemical correlate
GABOR MATÉ

Ønsker du mer informasjon? Fyll ut skjemaet nedenfor. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Påbyggingsseminar:

Det er fast gruppe.

10.00 – 18.00 første og andre dag, 10-16 siste dag, med matpause ca 1 time.

                      

Seminaravgiften kr 25000,-  dekker kurset,tilsendt foredrags foiler, kaffe/te og litt frukt/kjeks. Mat må hver enkelt ta med.

 

Velkommen til fine dager!