Påbyggingsseminar

– NIVÅ 3 –

Faglig oppdatering iht Franz Rupperts siste teori og metode utvikling, for Traumeterapeuter-IoPT og for andre som er utdannet hos oss tidligere.

Nivå 3 – Påbyggingsseminar

Påbyggingsseminar i Identitetsorientert psykotraumeteori og – metode (IoPT) Oslo, 2018 – 2019, på Schafteløkken. Datoene blir annonsert i januar 2018.

Seminaret er beregnet på deg som tidligere har tatt vår (eller andres) utdannelse innen:

 • Familiekonstellasjoner
 • Intensjonskonstellasjoner
 • Intensjonsmetoden

Målet med seminaret er en oppdatering  av fag og metode iht Prof Rupperts siste utvikling, med innslag fra Dr Gabor Mate sin forskning og egenutviklede psykterapeutiske metode Compassionate Inquiry (CI),  referanse til Rupperts, Matés og  Kirkengens bøker. Identitets konstellasjon  for hver deltager hver gang, hvis ønskelig.

Hovedtemaene for seminaret

 • Psyken: Definisjon av grunnbegrepet, psyken som en sammenvevd del av det psykosomatiske nettverket. IoPT som metode for å nå styrke sunne deler og nå inn til traumeoverlevelsesdeler. CI som inngangs metode til traume-overlevelses-delen.
 • Tilknytning og kjærlighet: Avgrensing av temaene relasjon og tilknytning; tilknytningsmønstre, former for tilknytningsforstyrrelser, konsekvensene dette har for livet til menneskene i alle senere relasjoner ved forstyrret foreldre-barn-tilknytning.
 • Psykotraume generelt: Avgrensning av belastning, stress, traumer; de forskjellige traumetypene; kort-, mellom- og langsiktige følger av traumatisering, spalting som følge av traumatisering.
 • Kjærlighetstraume: Virkningen av traumatisering i tilknytningsprosessen; forklaring og redegjørelse  for kjernekonseptet i Identitetsorientert psykotraumeteori og -terapi (IoPT)
 • Identitets traumer/Tidlige traumer: Traumer i svangerskapet, fødsel- og etterfødselfasen; diskusjon , likheter–forskjeller, erkjennelsene/kunnskapen fra pre-, peri- og postnatal psykologi. Resonansprosesser som forebyggende arbeid under graviditeten, en øket bevissthet rundt tilknytningen mor–barn.
 • Intensjonsmetoden: Metoden inkluderer familiekonstellasjoner, intensjonskonstellasjoner(traumekonstellasjoner) og IoPT. Vi går gjennom historisk utvikling av teori og metode,herunder metodiske aspekter ved resonansmetoden, mulige årsaker til fenomenenes representasjon.
 • Parforhold og andre relasjoner: Hvem er jeg? Hvem er jeg i relasjonen? Blant familie, venner og arbeidskollegaer? Hvem er jeg i parforholdet? Hva bygger og hva hindrer gode parforhold?
 • Overgriper-offer-dynamikk: Definisjon av overgriper og offer, å være offer og offerholdninger, å være overgriper og overgriperholdninger, avsporing/villspor og utveier fra overgriper-offer-spaltinger.
 • Seksuell traumatisering: Seksuelt misbruk og symbiosetraumer, spalting ved symbiotisk innvikling ved seksuelt misbruk, terapeutiske utveier.
 • Symptomer eller traumer: Traume, sunnhet og ”sykdom” – hvordan resonansprosesser kan bringe mer klarhet og psykisk sunnhet. Traumer som utgangspunkt for flerfoldige kroppslige og psykiske symptomer, ref Prof. Franz Ruppert, Dr. Gabor Maté og Dr. Kirkengen

Every emotions has a chemical correlate
GABOR MATÉ

Ønsker du mer informasjon? Fyll ut skjemaet nedenfor. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Påbyggingsseminar:

Månedlig samling. Det er fast gruppe.

10.00 – 18.00, med matpause ca 1 time.

Datoer for 2018-2019 blir annonsert i januar 2018.                       

Seminaravgiften dekker kurset,tilsendt foredrags foiler, kaffe/te og litt frukt/kjeks. Mat må hver enkelt ta med.

Det er planlagt for seks-syv deltagere i gruppen, dette sikrer en resonansprosess per deltager per gang.

Velkommen til fine dager!