– NIVÅ 3 –

Veilederutdanning

Veileder IoPT – en givende jobb

Veilederutdanning (nivå 3)- start mai 2017-avslutning april 2018

Passer for deg som er traumeterapeut og har egen praksis.
Fokuset er på de prosessene som skjer i møtet mellom klient og behandler, på de dynamikkene og følelsene som kommer opp i møtet mellom klient og behandler, samt på hva som skjer i møtet mellom klienten og hans/hennes resonansprosess.
Gjennom utdannelsen styrkes egne prosesser, og du får kompetanse til å veilede både traumeterapeuter og andre yrkesgrupper
Som veileder bidrar du til alles sunne autonomi.
Også din egen.
Veilederutdannelsen ved Institutt for Traumearbeid er ment for deg som er traumeterapeut og har 2 års erfaring fra egen praksis der du jobber en-til-en, i grupper eller begge deler .

Gjennom utdanningen vil du få øve på å veilede flere yrkessgrupper i tillegg til traumeterapeuter iOPT.

For å fungere godt som terapeut, lærer, barnevernsansatt, sykepleir, lege eller annet yrke der du går i nært møte med mennesker,  er det en fordel å kunne håndtere sine egne reaksjoner og å kunne reflektere over møtet med klienten/pasienten. Er man alene med dette, kan det føles ensomt og tungt. Å ha en gruppe hvor man møter kollegaer og blir veiledet kan være et viktig redskap for å skape trygghet og utvikling av egen autonomi.
Som veileder IoPT støtter du blant annet opp om behandlerens sunne autonomi og bidrar til fornyelse, økt bevissthet og utvikling. Jeg ser det slik at for å arbeide med andre, må vi arbeide med oss selv kontinuerlig, og at det gjelder alle yrker innen helse- og skolevesen.
(Franz Ruppert: ”When working with others, you need to work with yourself, or you see the result.”)
Veiledning handler derfor også om at behandleren skal få arbeide med seg selv og ta opp temaer knyttet til sine klienter og vår teori.
Utdanningen gjør det også tryggere i å svare på faglige spørsmål relatert til Identitetsorientert psykotraumeteori og -praksis (IoPT) og resonansprosesser.

2017
Dag 1 og 2 kl 10.00-18.00, dag 3 kl 10.00-16.00

1.    8.-10.mai- mandag-onsdag
2.   13-15 juni ( tirsdag-torsdag)
3.   29-31.august( tirsdag-torsdag)(Gratis konferanse på Litteraturhuset v/ Plyhn og Humania  14.9 for de som kan)
4.   10-12.oktober( tirsdag-torsdag)
5.    5.-7.desember (tirsdag-torsdag)

2018

6.     9.-11.januar(tirsdag-torsdag)
7.     13.-15.februar(Tirsdag-torsdag)
8.     10.-12. april (tirsdag-torsdag)

Pris per modul 3400,-/totalt 27.200,- (halv pris for de som har tatt Veilederutdanningen før)
For mer informasjon kontakt: marta@iopt.no