Videreutdanning
– Helhetlig Tverrfaglig Psykotraumeutdanning

– NIVÅ 2 –

Den siste traume forskningen presentert enkelt og oversiktlig, kombinert med eget praktisk arbeid, super pedagogikk- Ole, 54

 

 

Videreutdanning IoPT traumer og traumebehandling. Videreutdannings klasser Oslo-Stavanger-Mo i Rana.

Helhetlig tverrfaglig traumautdanning innen Prof. Dr. Franz Rupperts egenutviklede traumateori og -terapi, Identitets orientert Psykotraumateori og -terapi (IoPT).

Forebygging, behandling og veien ut av traumatiske belastninger. Integrert trauma- og tilknytningspsykologi. Utviklingspsykologi. Utviklingstraumer og andre traumatiserende belastninger. Konsekvensene av traumatisk stress, forebygging og reparasjon. Konsekvenser for helse, barnehage, skole og rus behandling.Traumebasert omsorg.

Helgesamlinger, kan kombineres med full jobb.

Utdanning innen helse- eller sosialfag,hjelpepleie, sykepleie, barnevern, rus, psykiatri,  omsorg, pedagogikk og en god kjennskap til IoPT  er godkjent som opptak.

Hvis ikke, grunnutdanning i traumeterapi og metode , IoPT, med 8 moduler a 3 dager .

 Grundig faglig og metodisk  innføring i den siste forskningen innen psykotraumateori og -terapi IoPT.

 • Selvutvikling og utdanning i fast gruppe over 12 moduler. Du hjelper deg selv mens du lærer å hjelpe andre. Dyp og bred innføring i teori og metode – for terapi individuelt i gruppe med resonansgivere. For arbeid i en-til-en setting- med kun terapeut og klient som resonansgivere.
 • Gir rett til tittelen registrert Psykotraumeterapeut IoPT* ved fullført utdanning.
 • Består av 12 moduler á 4 dager.

* Vårt Institutt er det eneste som oppfyller kravene til utdanning fra Norsk Traumeterapeutforening. Når du har fullført utdanningen kan du søke medlemskap i Norsk Traumeterapeutforening og få tittelen Registrert Traumeterapeut ved regsitrering i alternativregisteret.

Psykotraumaterapeut IoPT Marta Thorsheim, Instituttets leder, har skrevet forordet til  og redigert alle Rupperts norske bokutgivelser. Hun er også medforfatter i to av hans siste bøker.

Målet med utdannelsen

Målet med utdanningen er å gi en grundig innsikt i moderne traumeteori og -behandling, for voksne, ungdom og barn/familier.  Du får lære hvordan traumer påvirker identitetsutviklingen, utviklingen av vår frie vilje samt alle andre psykiske strukturer, inkludert kroppens utvikling og vekst. Det blir undervist i traumetypene, deres karakteristikker samt hvordan man arbeider med avspaltinger etter traumatisering.

Teoretisk rammeverk

Studieprogrammet bygger på Prof. Franz Rupperts teoretiske og praktiske  rammeverk innen IoPT- Identitets orientert Psykotrauma teori og – terapi. Litteraturliste sendes i god tid før oppstart.Undervisningen er på norsk.

På bakgrunn av etablerte trauma teorier og egen forskning, samt gjennom mange terapeutiske prosesser med klienter, både individuelt og i gruppesammenheng, har Prof. Franz Ruppert utviklet det teoretiske rammeverket innen   Identitetsorientert psykotraumeteori- og terapi, IoPT.  Dette rammeverket er basert på fem teoretiske grunnsteiner og én praktisk metode: Den menneskelige psyken, Identitet, kjærlighet, seksualitet, offer-overgriper-dynamikker og Intensjonsmetoden.

 

Hvordan påvirker trauma menneskets utvikling – fra unnfangelse og gjennom hele livet – og veien ut.

Hva er det sentrale referansepunktet for vår endringsprosess?

Tidligere trodde vi det måtte være familien, » familiesystemet» eller «traumer». I dag vet vi at bare JEG et kan være vårt eget referansepunkt. Derfor må mitt jeg være det sentrale referansepunktet i terapi. Men hva er mitt jeg? Hvordan utvikles det? Hva hindrer min jeg-utvikling? Hvordan påvirker traumer denne utviklingen? Hva er forskjellen på en sunn identitet og destruktive former for identifikasjon?

 

Det har vært lite fokus på viljen de siste årene. I stedet har man rettet oppmerksomheten mot psykotraumer og vært opptatt av å definere resultatene av dem når de oppstod i psyken. Men for at det skal skje en varig og bærekraftig endring, trengs en bevisst beslutning. Derfor spiller viljen er sentral rolle når vi arbeider med intensjonssetningen eller intensjonsbildet. Viktige spørsmål kommer da opp: Hvordan utvikles vår egen vilje? Hva støtter og hva hindrer dens utvikling? Hvordan påvirker traumatiske opplevelser den grunnleggende etableringen av en sunn menneskelig vilje?

Jeg-funksjonen er av største betydning i dr. Franz Rupperts seneste arbeid, og slik har viljesfunksjonen fått andreplassen. Hvordan samhandler et sunt jeg og en sunn vilje med hverandre, og hva skjer når overlevelses-jeg-representasjonen, sammen med viljen-til-å-overleve-programmet bestemmer eller påvirker vår adferd? Disse grunnleggende mønstrene vil bli undersøkt i detalj gjennom praktiske eksempler i utdannelsen.

Hvem er jeg i relasjoner?

Med hvem ønsker jeg en relasjon? Hvilke typer arbeid liker jeg å gjøre? Spørsmålene angående vår identitet og vår egen vilje er av sentral betydning for våre daglige liv.

Hvordan kan vi så oppnå et sunt selv og en sunn vilje? Hvordan kan vi leve i intime relasjoner og i større sosiale sammenhenger, i konstruktive former for kjærlighet og forbli sunne? Hva gjør utviklingen av en sunn identitet så vanskelig eller til og med umulig? Hvilken innflytelse har traumatiserende livserfaringer på dette? Hvordan former og spalter kjærlighetstraumer, symbiosetraumer, tidlige traumer/identitetstraumer og overgriper-offer-dynamikker vår identitet? Og hvilke muligheter finnes for å komme over spaltingene i psyken? Å møte seg selv ved hjelp av intensjonssetningen eller -bildet er den grunnleggende metoden og fokus for vårt praktiske arbeid.

Metoden

Metoden som vi bruker for å integrere avspalting er kalt Intensjonsmetoden. 

Hovedtemaene for utdannelsen

I modulene på denne utdanningen vil vi undervise, reflektere og diskutere teori samt gjøre praktisk arbeid iht. deltagernes intensjoner. Hver deltaker får minst ett praktisk arbeid per modul. Fra og med modul seks får alle mulighet til å praktisere Intensjonsmetoden under veiledning.

*Psyken i en levende organisme og hva Psykotraume betyr.Definisjon av grunnbegrepet, psykens funksjon, psyken som et firegenerasjonsfenomen, sammenhengen med immun- og hormonsystemet, hjernen, muskler og organer.

 • Identitet, identifisering og tilleggsidentieter samt Identitets traume. Identitetsutvikling, utvikling av Jeg, Selvet og viljen. Vi ser på traumer i svangerskapet og traumer under og etter fødselen. Vi diskuterer og vurderer likheter og forskjeller med basis i erkjennelsene/kunnskapen fra pre-, peri- og postnatal psykologi. Vi blir kjent med hvordan IoPT kan være forebyggende under graviditeten, og hvordan man nå har en øket bevissthet rundt identitetsbygging og tilknytningen mor-barn. Filmen INUTERO med norsk undertekst vises og diskuteres.
 • Kjærlighet, tilknytning og kjærlighetstraume.      Hva er kjærlighet? Hvordan kunne motta og gi kjærlighet? Hva er tilkntyning?
 • Seksualitet og traumatisering av seksualiteten. Hva er seksualitet? Seskuelt misbruk av barn, ungdom og incest, dets følger, forebygging og bearbeiding.
 • Parforhold og andre relasjoner. Hvem er jeg? Hvem er jeg i relasjonen? Blant familie, venner, arbeidskollegaer? Hvem er jeg i parforholdet? Hva styrker og hva hindrer gode parforhold? Hvordan arbeide med parforhold?
 • Offer og overgriper og offer-overgriper-innviklinger. Definisjon av overgriper og offer, å være offer og offerholdninger, å være overgriper og overgriperholdninger, avsporing/villspor og utveier fra overgriper-offer-spaltinger. Også innen barnehage og skole
 • Traumer fra egne handlinger. Hvordan vi ender opp som overgripere mot oss selv og andre. Og hvordan vi slik traumatsierer oss selv. Og veien ut.
 • Hvem er Jeg i et traumatiserende samfunn? Hvordan holde kontakten med sunt Jeg og egen vilje i et traumatiserende samfunn.
 • Symptomer eller traumer: Sunnhet, sykdom og psykotraumer. Hva gjør oss syke og hva gjør oss friske? Traumer som utgangspunkt for flerfoldige kroppslige og fysiske symptomer.
 • Oppsummering. Presentasjon av prosjektoppgavene. Prosjektoppgave med klienter eller med utgangspunkt i egen arbeidsplass er obligatorisk for å få tittelen registrert traumeterapeut. Ellers er det valgfritt.
 • Tid: Hver modul fredag 11.00-18.00, lørdag og søndag 09.00-18.00, mandag 09.00-16.00
 • Ved signering av studieavtale binder man seg til hele utdanningen, dvs alle 12 modulene.
 • Pris per modul: 5880,-, flere fagforbund gir stipend til utdanningen. Du må selv søke ditt fagfrobund om stipend.

For spørsmål eller påmelding send oss en e-post: marta@iopt.no eller fyll ut skjemaet til høyre.

* Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en spennende og givende utdanning, hvor du hjelper deg selv mens du lærer å hjelpe andre.

Tidligere deltager: «Den viktigste investeringen jeg noen gang har gjort.»

Datoer

 

Søknad om plass
 • Fyll ut skjemaet nedenfor. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Videreutdanning Traumeterapi

Oslo: modul 2: 26.-29. oktober 2018

Mo i Rana: oppstart 14.-17.januar 2019

Stavanger: oppstart 8.-11.februar 2019

Tid for modulene:

fredag 11.00-19.00, lørdag og søndag 10.00-18.00, mandag 10.00-17.00

Seminaravgift per modul: 5.880,-.

Oslo 

Lærer: Psykoraumeterapeuter IoPT: Hovedlærer Marta Thorsheim og andre registrete traumeterapeuter fra instituttet.

Hjelpelærere: Registrert traumeterapeut Anna Haugsrud og traumeterapeut/veileder Lisa Helsinghof

Fortløpende opptak. Det er stor søkning til studiet og vi tar fortløpende påmelding.

Oslo 2018

 • Modul 1: 14.-17. september
 • Modul 2: 26.-29. oktober
 • Modul 3: 7.-10. desember

Oslo 2019

 • Modul 4: 1.-4. februar
 • Modul 5: 5.-8. april
 • Modul 6: 31.mai-3.juni
 • Modul 7: 30.august – 2. september
 • Modul 8: 25.-28.oktober
 • Modul 9: 6.-9.desember

Oslo 2020

 • Modul 10: 17.-20.januar
 • Modul 11: 6.-9. mars
 • Modul 12: 8.-11. mai( med utdeling av diplom/deltagerbevis)

Sted i Oslo: Zahlkasserer Schafts plass 1, Frogner. Buss nr 20, trikke nr 12 eller 19 til Frogner plass. Gratis parkering foran huset.

Stavanger 2019

Med Marta Thorsheim og andre registrerte traumeterapeuter fra instituttet.

Hjelpelærer: Registrert traumeterapeut og veileder Sissel Bru Reksten

 • Modul 1: 8.-11. februar
 • Modul 2: 22.-25. mars
 • Modul 3: 10.-13.mai
 • Modul 4: 28.juni – 1.juli
 • Modul 5: 6.-9. september
 • Modul 6: 25.-28.oktober
 • Modul 7: 13.-16.desember

2020

 • Modul 8: 24.-27. januar
 • Modul 9: 6.-9. mars
 • Modul 10: 8.-11. mai
 • Modul 11: 19.-22.juni
 • Modul 12: 28.-31. august
 • Sted: Stavanger Sanitetsforenings helsehus, Madalevien 13, 4008 Stavanger
 • Informajson om rimelig overnatting kommer

Mo i Rana 2019

Med Marta Thorsheim og andre registrerte traumeterapeuter fra instituttet.

Hjelpelærer: Registrert traumeterapeut og veileder Annelise Myrås

 • Modul 1: 11.- 14. januar
 • Modul 2: 15.-18. mars
 • Modul 3: 26.-29. april
 • Modul 4: 14.-17.juni
 • Modul 5: 13.-16. september
 • Modul 6: 29.november – 1. desember

2020

 • Modul 7: 21.-24. februar
 • Modul 8: 24.-27.april
 • Modul 9: 12.-15.juni
 • Modul 10: 4.-7.september
 • Modul 11: 9.-12.oktober ( er endret fra 16.-19.oktober)
 • Modul 12: 4.-7. desember
 • Kurslokale Kløverbakken sanitetshus, Nordlandsveien 73, Mo i Rana
 • Informajson om overnatting, privat  fra 200,- per natt til 350,- , airb&nb, hotel, parkering osv sendes ved påemdling.

Tromsø (Fulltegnet)

Lærere: Psykotraumeterapeuter IoPT :Hovedlærer Marta Thorsheim og noen moduler andre registrerte traumeterapeuter fra instituttet

Hjelpelærer:Registrert traumeterapeut og veileder Merete Karlsen

Tromsø 2018
tider fredag 11.00-18.00
lørdag og søndag 09.00-18.00
mandag 09.00-16.00

Tromsø 2018
tider fredag 11.00-18.00
lørdag og søndag 09.00-18.00
mandag 09.00-16.00
 • Modul 3: 31.august-3.september
 • Modul 4: 12.-15.oktober
 • Modul 5: 7.-10.desember
Tromsø 2019
 • Modul 6: 18.-21.januar
 • Modul 7: 15.-18. mars
 • Modul 8:  26.-29. april
 • Modul 9:  14.-17.juni
 • Modul 10: 6.-9. september
 • Modul 11: 8.-11. november
 • Tromsø 2020
 • Modul 12:  10. – 13. januar ( med utdeling av diplom/deltagerbevis)
 • Sted i Tromsø:Elisabethsenteret, St Elisabeth hotel og helsehus, Mellomvegen 50. Tlf:
 • De tilbyr også overnatting. Priser 795,- per natt i enkeltrom og dobbeltrom 895,-. Kode: Institutt for Traumearbeid.Bestilles direkte på mail:Info@st-elisabeth.no
 • Tlf: 777 56 200
 • Vi har også avtale med St. Elisabethhjemmet
  Rom kr. 300,- per person per natt.
 • Rom bestilles direkte til mail:
 • tromso@stelisabeth.info
 • St. Elisabethsøstrene i Tromsø
 • tlf nr til St Elisabethsøstrene i Tromsø:
 • 23384430 (sentral nummer)
 • Balsfjordgt. 35. N-9007 TROMSØ