Denne gangen kan du lese utdrag av det Dr Med Harald Banzhaf skriver.

Vi bringer i nyhetsbrevene denne våren utdrag fra boken: Min Kropp, Mitt Traume, Mitt Jeg
av Prof Dr  Franz Ruppert, Dr Med Harald Banzhaf, Marta Thorsheim m.fl. Boken kommer på norsk i mai 2018.

Dr Med Harald Banzhaf

Metoden identitetsorientert psykotraumeterapi , IoPT, kan gjenforene det traumatiserte og skadede jeget med de fragmenterte delene og gjenopprette forbindelsen mellom kropp og psyke.

Når det skjer, trenger organismen ikke lenger å sende ut nødsignalene som vi kaller sykdom. Genuttrykket som er blitt forandret i en traumatisering, kan moduleres, forstyrrede biokjemiske og nevrobiologiske reguleringskretsløp kan normaliseres, og den kroniske betennelsesberedskapen kan nedreguleres. I tillegg kan balansen mellom oppspilthet og avspenning gjenopprettes.

Et psykisk traume skader forbindelsen mellom kropp og sinn, og denne forbindelsen er nødvendig for kroppslig og psykisk velvære og sunn vekst. Som en konsekvens av det vi har opplevd, oversvømmes hjernen og kroppen med stresshormoner. Det vil si at en hendelse som i utgangspunktet var psykisk, også blir kroppslig. Dette har i sin tur massive konsekvenser for biokjemien og nevrobiologien i hele organismen, for kroppen, hjernen og psyken. Når en biokjemisk ond sirkel settes i gang, forandrer dette toksiske stresset genuttrykket og en rekke stoffskifteprosesser på epigenetisk nivå. Dette fører til funksjonelle og strukturelle endringer med alvorlige konsekvenser, og til at det kan oppstå en lang rekke kroppslige og psykiske symptomer. Faktisk kan alle deler av kroppen, det vil si alle organer eller organsystemer, være berørt. Symptomene er egentlig bare stedfortredere for noe som ligger dypere, noe som er avspaltet eller fortrengt, med andre ord for selve traumet.

 

Dr Gabor Maté: Sunne deler, traumatiserte deler og om å finne sann identitet

Klipp fra 2 Days in Oslo
Se flere klipp

Forhåndsbestill boken:

Min Kropp, Mitt Traume, Mitt Jeg

Ny bok av Franz Ruppert! Boken kommer på norsk i mai 2018. Forhåndsbestilling: kr 469,- . (sendes portofritt)

Mer informasjon og bestilling

Bestill opptak av Dr Matés foredrag: Illness and health in a toxic society


Kurs, terapi og utdanning

Grunnutdanning traumer IoPT: 1.-3. juni
Helgesamlinger traumeteori og -terapi. Velg mellom fast gruppe eller komme og gå – du møter uansett en kjerne av de samme, kjente menneskene.
Mer informasjon og påmelding til grunnutdanningVidereutdanning traumer: Helhetlig, tverrfaglig læringsgruppe, erfaringsbasert og med teori.
Oslo, oppstart 14.-17.september, noen plasser ledig:
Mer informasjon og påmelding til videreutdanningGratis informasjonskveld: tirsdag 24. april kl 18.00-21.00.
Foredrag og konstellasjoner. Påmelding til gratis informasjonskveldHelgekurs: 26.- 27. mai
Mer informasjon og påmelding til helgekurs