For deg som vil lære å hjelpe andre mens du hjelper deg selv


VidereutdanningJeg anbefaler på det varmeste Martas seminar til veiledere, terapeuter og alle som arbeider innen helse- og sosialtjenesten.

- Dr. Gabor Maté -


Nivå 2: Videreutdanning – i Oslo, Bodø, Stavanger og Tromsø

Helhetlig tverrfaglig psykotraumeutdanning


Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en spennende og givende utdanning, hvor du hjelper deg selv mens du lærer å hjelpe andre. Fokus i moderne behandling er skiftet fra «hva er galt med deg» til» hva skjedde med deg (og de før deg)», til å sette fokus mot hva både flergenerasjonelle traumer (ofte kalt kollektive traumer) og dine egne opplevelser har ført til for deg, og hvordan du kan komme ut av din traumebiografi og tilbake til deg selv. Og IoPT er en banebrytende metode i moderne traume arbeid. Et arbeid som gjelder oss alle.

Målet med utdanningen er å gi en grundig innsikt i  og forståelse for moderne traumeteori og -behandling, for voksne, ungdom og barn/familier. Du får lære hvordan traumer påvirker både kroppens og psyken utvikling og vekst. Det blir undervist i traumetypene, deres karakteristikker samt hvordan man arbeider med avspaltinger etter traumatisering.

 • Forebygging, behandling og veien ut av traumatiske belastninger, som for eksempel relasjons belastninger, i og utenfor familien, seksuelle overgrep, vold og tilsynelatende mindre hendelser som over tid er stressende og fører til traumatisering.
 • Integrert traume- , utviklings- og tilknytningspsykologi.
 • Utviklingstraumer, kompleks traumatisering og andre traumatiserende belastninger.
 • Konsekvensene av traumatisk stress, forebygging og reparasjon. Inkludert ”Helpers fatique”
 • Konsekvenser for helse, barnehage, skole og rusbehandling.
 • Traumebasert omsorg. Traumeinformert veiledning.

Undervisningen er lagt opp som helgesamlinger, kan kombineres med full jobb og er åpen for :

1.alle som har fullført IoPT grunnutdanning  (se under menyen grunnutdanning på iopt.no)

2. og/eller noen moduler i grunnutdanning IoPT/eller helge kurs på instituttet eller andre steder OG har utdanning og praksis innen helsefag, sosialfag, pedagogikk, psykologi eller lignende.

 • Utdanning og selvutvikling i fast gruppe.
 • Gir rett til tittelen Registrert Traumeterapeut IoPT* ved fullført utdanning.
 • 12 moduler á 4 dager.

* Vårt Institutt er det eneste som oppfyller kravene til utdanning fra Norsk Traumeterapeutforening. Når du har fullført utdanningen kan du søke medlemskap i Norsk Traumeterapeutforening og få tittelen Registrert Traumeterapeut ved registrering i alternativregisteret.

Les tilbakemeldinger fra tidligere studenter

Teori og metode

Studieprogrammet bygger på Prof. Franz Rupperts teoretiske og praktiske rammeverk innen IoPT- Identitets orientert Psykotrauma teori og – terapi. Litteraturliste sendes i god tid før oppstart. Undervisningen er på norsk.
På bakgrunn av etablerte traumeteorier og egen forskning, samt gjennom mange terapeutiske prosesser med kvinner og menn i mange land, både individuelt og i gruppesammenheng, har Prof. Franz Ruppert utviklet det teoretiske rammeverket innen Identitetsorientert psykotraumeteori- og terapi, IoPT. Dette rammeverket er basert på flere teoretiske grunnsteiner og én praktisk metode: Den menneskelige psyken, Identitet, kjærlighet, seksualitet, offer-overgriper-dynamikker og Intensjonsmetoden. Mer om teori og metode

 

Hovedtemaene for utdannelsen

Modulene består av undervisning, refleksjon og diskusjon av teori samt praktisk arbeid iht. deltagernes intensjoner. Hver deltaker får minst ett praktisk arbeid per modul.  I Oslo er Marta Thorsheim lærer på alle modulene og IoPT Traumterapeut og veileder Lisa Helsinghof med-lærer.

Gruppen i Oslo deles noen ganger for at hver og en student skal få så mye praksis som mulig i å stå i resonans; i tillegg til egen prosess.  Marta Thorsheim er også hovedlærer på utdanningene i Tromsø, Bodø og Stavanger; og her holdes noen av modulene av instituttets IoPT lærere. Foredragene for hver modul er fra instituttet og er de samme alle steder videreutdanningen tilbys. Alle utdanningene har i tillegg til lærer, også veiledere som hjelpelærer på alle modulene.

Fra og med modul syv får alle mulighet til å praktisere Intensjonsmetoden under veiledning.

 • Psyken  og hva Psykotraume betyr. Definisjon av grunnbegrepet, psykens funksjon, psyken som et firegenerasjonsfenomen, sammenhengen med immun- og hormonsystemet, hjernen, muskler og organer.
 • Intensjonsmetoden – og IoPT – i traumebehandling, i veiledning og i samtale. 
 • Metode, teknikk og fremgangsmåte i individuell behandling i gruppe med resonansgviere, i en-til-en-setting med klient-terapeut og i samtale.
 • Identitet, identifisering og tilleggsidentiteter samt identitetstraume. Identitetsutvikling, utvikling av Jeg, Selvet og viljen. Vi ser på traumer i svangerskapet og traumer under og etter fødselen. Vi diskuterer og vurderer likheter og forskjeller med basis i erkjennelsene/kunnskapen fra pre-, peri- og postnatal psykologi. Vi blir kjent med hvordan IoPT kan være forebyggende under graviditeten, og hvordan man nå har en økt bevissthet rundt identitetsbygging og tilknytningen mor-barn. Filmen INUTERO med norsk undertekst vises og diskuteres.
 • Kjærlighet, tilknytning og kjærlighetstraume. Hva er kjærlighet? Hvordan kunne motta og gi kjærlighet? Hva er tilknytning? Kjærlighetstraume som del av kompleks traumatisering. Forståelse og forebygging av ”Helpers fatigue”.
 • Seksualitet og traumatisering av seksualiteten. Hva er sunn seksualitet?  Hva er usunn seksualitet?Seksuelt misbruk av barn, ungdom og incest, dets følger, forebygging og bearbeiding.
 • Parforhold og andre relasjoner. Hvem er jeg? Hvem er jeg i relasjonen? Blant familie, venner, arbeidskollegaer? Hvem er jeg i parforholdet? Hva styrker og hva hindrer gode parforhold? Hvordan arbeide med parforhold?
 • Offer og overgriper og offer-overgriper-innviklinger. Definisjon av overgriper og offer, å være offer og offerholdninger, å være overgriper og overgriperholdninger, avsporing/villspor og utveier fra overgriper-offer-spaltinger. Også innen barnehage og skole.
 • Traumer fra egne handlinger. Hvordan vi ender opp som overgripere mot oss selv og andre. Og hvordan vi slik traumatiserer oss selv. Og veien ut.
 • Hvem er Jeg i et traumatiserende samfunn? Hvordan holde kontakten med sunt Jeg og egen vilje i et traumatiserende samfunn.
 • Symptomer eller traumer: Sunnhet, sykdom og psykotraumer. Hva gjør oss syke og hva gjør oss friske? Traumer som utgangspunkt for flerfoldige kroppslige og fysiske symptomer.
 • Presentasjon av prosjektoppgavene. Prosjektoppgave med klienter eller med utgangspunkt i egen arbeidsplass er obligatorisk for å få tittelen registrert traumeterapeut. Ellers er det valgfritt.
 • Bøker av Franz Ruppert og Gabor Maté kan bestilles her, sender portofritt: IoPT bokhandel

Tid: Hver modul fredag 11.00-18.00, lørdag og søndag 10.00-18.00, mandag 10.00-17.00 (Oslo og Bodø),  Stavanger mandagen 10-15.00, Tromsø mandagen 16.00.
Ved signering av studieavtale binder man seg til hele utdanningen, dvs alle 12 modulene.
Pris per modul: 5.880,-.  Du får en faktura per modul og betaler per modul.

Flere fagforbund gir stipend til utdanningen. Du må selv søke ditt fagforbund om stipend.

Utdanningen holdes av Marta Thorsheim samt  IoPT veiledere og lærere fra Instituttet.

For spørsmål eller påmelding send oss en e-post: marta@iopt.no eller fyll ut skjemaet.

Praktisk informasjon

Last ned oversikt med datoer, kurssteder og tips om overnatting (pdf)

Datoer

Oslo 2020-2022

2020
Modul 1: 25 – 28.9/Modul 2: 27-30.11

2021
Modul 3: 22-25.1/Modul 4. 19-22.2/Modul 5: 16-19.4/Modul 6: 11-14.6/Modul 7: 13-16.8/Modul 8: 24-27.9/ Modul 9: 26 – 29.11

2022
Modul 10: 14-17 .1/Modul 11: 12-14. 3/Modul 12: 29.4.- 2.5

Minimum 12 – maksimum 30 deltagere.

Påmelding i skjema til høyre

Sted: Zahlkasserer Schafts plass 1, Frogner.

Stavanger 2021 – 2022

2021
Modul 1: 29.1 -1.2/Modul 2: 5 – 8.3/ Modul 3: 23 – 26.4/Modul 4:18 – 21.6/Modul 5: 20 – 23.8/ Modul 6: 15 – 18.10/Modul 7: 3 – 6.12

2022
Modul 8: 7 – 10.1/Modul 9: 4 – 7.3/Modul 10: 6 – 9.5/ Modul 11: 24 – 27.6/ Modul 12: 26 – 29.8

Minimum 12 – maksimum 22 deltagere

Påmelding i mail til IoPT Stavanger Sissel Bru Reksten sissel@reksten.net eller i skjema til høyre

Sted: IoPT Stavanger, Stavanger Sanitetsforenings helsehus, Schiøtz gt 5, 4008 Stavanger

Tromsø 2020-2021

2020
Modul 1: 13-16 mars/Modul 2:  24- 27 april/Modul 3: 5- 8 juni/Modul 4: 4- 7 september/Modul 5: 30 oktober – 2 november/Modul 6: 11- 14 desember

2021
Modul 7. 15 – 18 januar/Modul 8: 19 – 22 mars/Modul 9: 4- 7 juni/Modul 10: 27 – 30 august/Modul 11:  22-25 oktober/Modul 12: 10 – 13 desember

Tider alle moduler:
fredag 11-18.00, lørdag og søndag 10-18, mandag 10-16
Lunsj ca 1 time hver dag

Påmelding sendes i mail til IoPT Tromsø  v/Merete Karlsen meretekarlsen@outlook.com eller via skjema til høyre.

Minimum 12 – maksimum 20 deltgere

Sted: sentralt Tromsø, muligens Scandic Grand.

Bodø 2020-2021

2020
Modul 1: 20-23.3./Modul 2: 24-27.4/Modul 3: 28-32.8/Modul 4: 23-26.10/Modul 5: 11-14.12

2021
Modul 6: 8-11.1/Modul 7: 26.2-1.3/Modul 8: 9-12.4/Modul 9: 28-31.5/Modul 10: 27-30.8/Modul 11: 22-25.10/Modul 12: 10-13.12

Sted: sentralt i Bodø

Påmelding sendes: Anne-Katrine Holm, IoPT Nord i Bodø: annekatt@online.no  

eller i skjema til høyre.

Minmum 12 – maksimum 20 deltagereDypt empatisk og klok: Marta Thorsheim er en brilliant, internasjonalt anerkjent IoPT-lærer.

– Prof. Dr. Franz Ruppert – grunnlegger av IoPT –

Videreutdanning

Søknad om plass
 • Fyll ut skjemaet nedenfor. Vi gleder oss til å høre fra deg.