dekstop  tablet  mobile

En metode som kobler din sunne kjerne...


...med ditt ønske om utvikling


Icon Sitat blue

Within one day integrating this new insight made an immediate difference in my life.

- Dr. Gabor Maté -


Hvordan fungerer IOPT?


Om metoden

Metoden vi bruker for å implementere innsiktene og målene i Identitetsoritentert Psykotraumeteori – IoPT – kalles Intensjonsmetoden. Vi anbefaler å erfare metoden da tilbakemeldingen fra klienter og studenter er at den best forstås gjennom egen observasjon og erfaring.

Utgangspunkt i hva klienten vil oppnå

En person som ønsker å arbeide terapeutisk med seg selv overveier først og fremst sin intensjon:

  • Hva ønsker jeg å oppnå med terapien?
  • Hva er målet mitt?
  • Hva vil jeg se nærmere på?
  • Hva er det neste skrittet for meg i terapien?
  • Intensjonen kan være en setning, en kombinasjon av ord/tegning eller tegn. Det er klienten som bestemmer hva han/hun vil formulere som sin intensjon.

Klienten trenger ikke å fortelle noe om seg selv på forhånd. Alt han/hun trenger å vite kommer opp i selvmøtet og da kan klienten dele det han/hun vil snakke om. Noen få eksempler på intensjoner (intensjonsmetoden) vi har arbeidet med den siste tiden:

  • Jeg vil bearbeide traumer fra min barndom.
  • Jeg vil undersøke hvorfor jeg har vondt i hodet?
  • Jeg ønsker å møte en god partner.
  • Jeg ønsker å bearbeide seksuelle overgrep fra min far.
  • Jeg strever med forholdet til mine voksne barn, hva kan jeg gjøre?
  • Jeg vil føle kjærlighet til meg selv og andre.
  • Hvorfor verker det i ryggen min?
  • Jeg ønsker å møte en kjæreste
  • Hvordan påvirket min fødsel meg?
  • Jeg vil være meg selv.
  • Jeg vil ut av bindinger fra religionen.
  • Jeg ønsker god nattesøvn.

Klientenes intensjoner er svært varierende, og alle er helt i orden.

FILM SOM FORKLARER RESONANSPROSESSER

Fremgangsmåten ved intensjonsarbeid / intensjonsmetoden

Rent praktisk begynner intensjonsarbeidet med at den som setter opp intensjonen, skriver den på en tavle. Intensjonen kan være så lang eller kort som klienten ønsker. Fra intensjonen velger klienten maks 3 elementer som han/hun ber deltagere i gruppen resonnere. Blir det mer, har jeg erfart at det blir for mye informasjon for den som setter opp intensjonen, resonansgiverne, gruppen og meg som terapeutisk ledsager.

I gruppeseminarer er prosessen slik at når intensjonen er på plass, blir maks 3 ord/elementer  intensjonen, inkludert skilletegn, skrevet på post-it-lapper og klistret på navneskilt. Disse skiltene deles ut til deltakerne på gruppeseminaret. Den som setter opp intensjonen, ber deltakerne om å gå i resonans med det aktuelle ordet eller skilletegnet. Så gir han eller hun tegn til at Selvmøtet kan begynne. Etter ett til to minutter plasserer vanligvis personene som går i resonans, seg i en grunnformasjon som gjenspeiler strukturen i intensjonen.

Så går jeg som terapeut og den som har satt opp intensjonen, fra én resonansgiver til neste. De forteller hva de fornemmer i den rollen de har fått. På den måten kommer den som har satt opp intensjonen, i kontakt med de indre psykiske strukturene sine og får vite hva som er forbindelsen mellom intensjonen og psykotraume-biografien sin.

I løpet av disse prosessene er jeg ekstra oppmerksom på at den som har satt opp intensjonen, skal våge å vise følelsene sine. Ved behov støtter jeg ham eller henne i dette. Til syvende og sist er det ved å uttrykke følelser man kan binde de fragmenterte psykiske strukturene sammen til en enhet igjen. Det er alltid rørende å se hvordan de spaltede indre delene nærmer seg hverandre når den som har satt opp intensjonen, opplever dype følelser.

Men det er viktig å være oppmerksom på at følelsene ikke kan være helende hvis de opptrer i forbindelse med kjærlighetstraumet, det vil si uten noe sunt jeg som referansepunkt. Da gråter man bare over at man ikke er elsket, men det underliggende identitetstraumet oppfattes ikke. Derfor krever det mye erfaring og en dyp forståelse av den identitetsorienterte psykotraumeteorien når man skal ledsage Selvmøter på en tydelig og fintfølende måte.

Les også Marta Thorsheims intervju med goop.com

Velkommen på informasjonskveld, terapi helgekurs og utdanninger!

Stephen Gyllenhaal sitat img

Sitat icon

Med IoPT har Franz Ruppert åpnet døren til fremtiden. Marta Thorsheim hjelper oss gjennom døren med medfølelse og visdom!

– Stephen Gyllenhaal, filmregissør Los Angeles –