Gratis informasjonskveld

 

om Franz Rupperts terapi og metode – IoPT.

Marta Thorsheim holder en kort innføring i et område av Franz Rupperts teori og gjør en eller to identitets konstellasjoner for demonstrasjon. 

Alle er velkommen!

Temaer som våre kursdeltagere og klienter ofte tar opp og får hjelp med:

 • De er alene, uten partner og lengter etter et fast forhold
 • De vil bearbeide tap og sorg, også etter selvmord i nær familie
 • De vil bearbeide sår etter seksuelle overgrep
 • De ønsker endringer i parforholdet de er i
 • De vil bedre forholdet til barna eller til foreldre og søsken
 • De vil bearbeide følgene av seksueller overgrep, også incest
 • De vil bearbeide følgene av omsorgssvikt i barndommen
 • De vil ha hjelp med søvnproblemer
 • De lurer på hva grunnen er for at de ikke blir gravide
 • De har konfliktfylte mellommenneskelige relasjoner, som også kan gi seg uttrykk i påfallende psykiske eller kroppslige lidelsessymptomer og de vil undersøke og bearbeide symptomene
 • De opplever å være isolert i grupper og i fellesskap
 • De har belastende, kroppslige symptomer
 • De sliter med tung, kronisk sykdom
 • De opplever konflikter på jobben som er vanskelige å håndtere på egen hånd
 • De lever med uro og engstelse
 • De har psykiske problemer, lidelser eller faktiske sykdommer

I løpet av kvelden blir du kjent med ulike begreper innen traume- og tilknytningsteorien

Vi ser på hvordan det kan ha seg at vi er innviklet i foreldre, besteforeldre og noen ganger oldeforeldres ubearbeidede livserfaringer, og hvordan dette legger grunnlaget for utvikling av delpersonligheter. Du får også innsikt i hva man kan gjøre for å komme ut av innviklinger og bearbeide traumeenergier, enten disse kommer fra egenopplevde krenkelser eller innviklinger, og uavhengig av om de er bevisste eller ubevisste.

Hvordan kan vi beholde oss selv og vår frie vilje, også når vi er tilknyttet andre? Dette er et sentralt tema, og i terapien undersøker vi derfor også hvordan den frie viljen kan ha blitt innviklet eller traumatisert. Vi ser samtidig på hvordan den på nytt kan utvikles til å bli en fri, sunn vilje, på samme måte som selvet (jeget) vårt kan bli det, til tross for vanskelige og kanskje overtatte livserfaringer.

Bare i terapi hvor man lykkes i å bli klar over sin innviklede identitet, kan mennesker begynne å oppdage sin sanne identitet, adskilt fra enhver sammenblanding med våre foreldres traumatiske skjebne.
Franz Ruppert, 2014.

På våre gratis informasjonskvelder får du lære mer om Franz Rupperts teorier.

Vi har et begrenset antall plasser hver kveld, så meld deg på i dag. Vi ønsker alle velkommen til en givende og spennende kveld.

Praktisk informasjon

Kl 18:00 – 21:00
Vi sees i Schafteløkken 1, Oslo. Innkjøring vis a vis Solheimg. 1.
Trikk 12/buss 20 til Frogner plass.
Med bil, gratis parkering foran huset.

Påmelding. Velkommen til oss.

Datoer

 • Gratis informasjonskveld - 10/10/2017
 • Gratis informasjonskveld - 07/11/2017
 • Gratis informasjonskveld - 05/12/2017

Praktisk informasjon

Kl 18:00 – 21:00
Vi sees i Schafteløkken 1, Oslo. Innkjøring vis a vis Solheimg. 1.

Trikk 12/buss 20 til Frogner plass.
Med bil, gratis parkering foran huset.

Frogner Menighets Hus Schafteløkken