Hva er IoPT?


Traumeterapi på en trygg og skånsom måteI’ve had the pleasure of witnessing the remarkable work of Marta Thorsheim in IoPT, and to experience personally the impact of this modality.

- Gabor Maté -


Hva er traumeterapi IOPT?


Prof Dr Franz Ruppert og IoPT

IoPT – Identitetsoritentert Psykotraumeteori er basert på teorier og praksis utviklet av professor Dr. Franz Ruppert de siste 25 årene, og artikulert i hans bøker, hvorav seks er tilgjengelige på norsk.

Prof. Dr. Ruppert har viet seg til å forstå den levende menneskelige organismen, hvordan traumer påvirker denne og hvordan bearbeide effekten av traumer for å få et sunt «jeg» og en sunn vilje til tross for traumatisering.

Basert på etablerte teorier, samt egen forskning og gjennom mange terapeutiske prosesser med kvinner og menn, både i en-til-en og i gruppe setting, har han utviklet det teoretiske rammeverket Identitetsorientert Psykotraumeteori IoPT. Dette rammeverket kommer fra fire teoretiske byggestener og en praktisk metode: Den menneskelige psyke, identitet, kjærlighet, seksualitet, offer-overgriper-dynamikker og Intensjonsmetoden.

Formålet med terapi

Heling kommer fra ordet helhet (wholeness). Hvordan kan det ha seg at folk ikke er hele?

Fordi livserfaringer har gjort at vi har mistet kontakten med, eller måtte undertrykke vår egen vilje og vårt Jeg.

Ved traumatiske hendelser spaltes Selvet fra Jeg  – Dr Gabor Maté

De fleste av oss lever derfor liv som i stor grad er ubevisste, og vi vet egentlig ikke hva som virkelig driver oss.
Hvis vi blir bevisste, kan vi ta beslutninger som ikke er drevne av dynamikker som vi ikke en gang er klar over.

Gjennom IoPT får vi muligheten til å bli bevisste – og reetabler kontakten med vår sunne vilje og vårt sunne jeg.

Velkommen på gratis informasjonskveld, terapi – helgekurs og utdanninger!Alt vi trenger for å bearbeide traumer er lagret i kroppen og kommer frem i terapien når vi trenger det.

– Prof. Dr. Franz Ruppert – grunnlegger av IoPT –

«Hvem er jeg?»

Heling, enten det er fra psykiske eller kroppslige lidelser, trenger et mål.

Hva kan målet være? Etter min erfaring er det å leve ens egen identitet fullt og helt. Slik at vi kan uttrykke og virkeliggjøre det som er kjernen i vårt vesen.

Hvordan gjenkjenner vi at vi er i kontakt med vår egen identitet?  Også her viser erfaringen: Vi trenger et sunt jeg, en fri vilje og være i god følelsesmessig kontakt med kroppen vår.

Når vi bare orienterer oss mot andre, hva de gjør for oss, når vi først og fremst gjør det andre ønsker av oss og hvis vi stiller kroppen vår til rådighet for fremmede interesser, er vi ikke fullt ut til stede. Da bruker kroppen for eksempel sykdomssymptomer til å vise oss at vi ikke har kontakt med oss selv. Det er også slik at den som ikke er i en sunn kontakt med seg selv, heller ikke kan ha gode relasjoner med andre.

I våre kurs og utdanninger bruker vi Franz Rupperts intensjonsmetode til å arbeide med bevisstgjøring rundt spaltingene i vår egen identitet. Disse spaltingene er forårsaket av traumatiske livserfaringer, og vi tar målrettede skritt i retning av å hele oss selv.Krenkelseserfaringer i barndommen øker risikoen for nye inngrep, overgrep og krenkelser – om enn av en helt annen art, men også for andre typer skader.

- Dr. Anna Luise Kirkengen -


Se våre bøker og film fra seminarer

Se hvilke av Franz Rupperts bøker som finnes på norsk.

Les mer