IoPT Toppbilde webpx dekstop IoPT Toppbilde webpx tablet IoPT Toppbilde webpx mobile

Hva er IoPT?


Traumeterapi på en trygg og skånsom måte


Icon Sitat blue

I’ve had the pleasure of witnessing the remarkable work of Marta Thorsheim in IoPT, and to experience personally the impact of this modality.

- Gabor Maté -


Hva er traumeterapi IOPT?


Prof Dr Franz Ruppert og IoPT

IoPT – Identitetsoritentert Psykotraumeteori er basert på teorier og praksis utviklet av professor Dr. Franz Ruppert de siste 25 årene, og artikulert i hans bøker, hvorav seks er tilgjengelige på norsk.

Prof. Dr. Ruppert har viet seg til å forstå den levende menneskelige organismen, hvordan traumer påvirker denne og hvordan bearbeide effekten av traumer for å få et sunt «jeg» og en sunn vilje til tross for traumatisering.

Basert på etablerte traume teorier, også innen flergnerasjonell psykotraumtologi (også kalt kollektive traumer) samt egen forskning og gjennom mange terapeutiske prosesser med kvinner og menn, både i en-til-en og i gruppe setting, har han utviklet det teoretiske rammeverket Identitetsorientert Psykotraumeteori IoPT. Dette rammeverket kommer fra mange teoretiske byggestener og en praktisk metode, intenjonsmetoden.

Livhsendelser som blir traumatiserende fører til en automatisk prosess i flere stadier oss mennesker, prosesser som ikke er viljestyrte. Prosessen er like naturlige som at blodet flyter i årene våre og at hjertet slår, altså som andre prosesser i den menneskelige organismen. Vi husker traumer mindre med ord og mer med våre følelser og i våre kropper. Fordi, gjennom prosessen som settes igang ved en potensiell traumatiserende hendelse, aktiveres hele kroppen for overlevelse ved: Kamp – flukt, det sympatiske nervesystemet,  her utløses en nevro kjemisk frigjøring, det parasympatiske nervesystemet aktiveres frys – underkastelse(identifisering). Ved identifisering avspaltes en del av den sunne jeg strukturen og identifikasjon med andre starter. I IoPT terapi med intensjonsmetoden arbeider vi skritt for skritt med å aktivere det sunne jeget og la det få større plass i oss, slik at nødmekanismene/overlevelses strategiene som ble satt i verk gjennom traumatiseringen kan bli mindre.

Formålet med terapi

Heling kommer fra ordet helhet (wholeness). Hvordan kan det ha seg at folk ikke er hele?

Fordi livserfaringer har gjort at vi har mistet kontakten med, eller måtte undertrykke vår egen vilje og vårt Jeg.

Ved traumatiske hendelser spaltes Selvet fra Jeg  – Dr Gabor Maté

De fleste av oss lever derfor liv som i stor grad er ubevisste, og vi vet egentlig ikke hva som virkelig driver oss.
Hvis vi blir bevisste, kan vi ta beslutninger som ikke er drevne av dynamikker som vi ikke en gang er klar over.

Gjennom IoPT får vi muligheten til å bli bevisste – og reetabler kontakten med vår sunne vilje og vårt sunne jeg.

Velkommen på gratis informasjonskveld, terapi – helgekurs og utdanninger!

Kalenderbilde Ruppertpx img

Sitat icon

Alt vi trenger for å bearbeide traumer er lagret i kroppen og kommer frem i terapien når vi trenger det.

– Prof. Dr. Franz Ruppert – grunnlegger av IoPT –

«Hvem er jeg?»

Heling, enten det er fra psykiske eller kroppslige lidelser, trenger et mål.

Hva kan målet være? Etter min erfaring er det å leve ens egen identitet fullt og helt. Slik at vi kan uttrykke og virkeliggjøre det som er kjernen i vårt vesen.

Hvordan gjenkjenner vi at vi er i kontakt med vår egen identitet?  Også her viser erfaringen: Vi trenger et sunt jeg, en fri vilje og være i god følelsesmessig kontakt med kroppen vår.

Når vi bare orienterer oss mot andre, hva de gjør for oss, når vi først og fremst gjør det andre ønsker av oss og hvis vi stiller kroppen vår til rådighet for fremmede interesser, er vi ikke fullt ut til stede. Da bruker kroppen for eksempel sykdomssymptomer til å vise oss at vi ikke har kontakt med oss selv. Det er også slik at den som ikke er i en sunn kontakt med seg selv, heller ikke kan ha gode relasjoner med andre.

I våre kurs og utdanninger bruker vi Franz Rupperts intensjonsmetode til å arbeide med bevisstgjøring rundt spaltingene i vår egen identitet. Disse spaltingene er forårsaket av traumatiske livserfaringer, og vi tar målrettede skritt i retning av å hele oss selv.


Sitat blue icon

Krenkelseserfaringer i barndommen øker risikoen for nye inngrep, overgrep og krenkelser – om enn av en helt annen art, men også for andre typer skader.

- Dr. Anna Luise Kirkengen -


Toppbilderpx Toppbilderpx

Se våre bøker og film fra seminarer

Se hvilke av Franz Rupperts bøker som finnes på norsk.

Les mer