dekstop  tablet  mobile

Medisin og psykologi møtes


Bøker og videoer


Icon Sitat blue

Med IoPT har Franz Ruppert åpnet døren til fremtiden.

- Stephen Gyllenhaal, filmregissør Los Angeles -


Bøker

Våre bøker og videoer


IoPT Norge har tatt en aktiv rolle for å få den siste forskningen innen traumer oversatt til norsk. I Gabor Matés bok «Når kroppen sier nei» har Marta Thorsheim skrevet forordet, og ved å trykke på tittelen under kan hele forordet leses. Prof. Dr. Franz Ruppert har skrevet 11 bøker innen området traumer og traumebehandling. Hans nyeste bok  er «Jeg vil leve, elske og bli elsket». Marta Thorsheim er medforfatter i bøkene «Min kropp, mitt taume, mitt jeg» og ”Barndomstraumer”, og hun har redigert alle bøkene som er oversatt til norsk. Du kan trykke på hver bok/video for mer informasjon og bestilling. Alt sendes portofritt.

Forskningsprosjekter


hodestjernehimmelx mobile hodestjernehimmelx desktop

IoPT student og forsker:

«Metoden man benytter i IoPT vil jeg ikke engang prøve å forklare fordi den ganske enkelt overskrider grensene for hva vi har erfaring om og kan forestille oss.Det nytter like lite som å prøve å forklare en fargeblind nyansene i en verden den opplever som ikke er fargeblind. Den som aldri har prøvd noen form for konstellasjoner har ingen mulighet for å forstå eller forestille seg hvordan den virker, det må erfares»

Velkommen til informasjonskveld med Marta Thorsheim

Vitenskap og medfølelse: Møte mellom Prof. Dr. Franz Ruppert og Dr. Gabor Maté - 2 Days in Oslo, november 2017

Forståelsen av sammenvevningen av hele den menneskelige organismen og hvordan traumatiseringer griper inn i hele organismen er for meg helt essensielt. Å bringe sammen de to jeg har lært mest av og som begge er ledende pionerer innen feltet, er mitt bidrag til en bedre traumeforståelse generelt i samfunnet og for alle våre studenter spesielt.

For all terapeutisk praksis er teori viktigst, slik også med IoPT – Identitets orientert psykotraume teori. Sammen  med IoPT har Franz utviklet en traumebehandlingsmetode som bygger på helhetlig forståelse av den menneskelige organismen, og vi som arbeider med IoPT vet hvor mye hjelp vi selv har fått og hvor mye hjelp vi kan gi med denne virksomme og skånsomme metoden. Fokus på å styrke de sunne delene gjør at det kan bygges opp en «nucleus» som klienten kan orientere seg selv utifra. Franz og jeg gleder oss over at Dr. Maria Macarenco forsker på sammenhengen mellom IoPT og autoimmune sykdommer og Lunds Universitet ved Sigrid Stjernswäld forsker på IoPT som terapeutisk metode. Stjernswäld presenterte sine funn fra sin forskning på den 5. internasjonale konferansen i München 16. – 18. oktober 2020.

In Utero

Hvordan barnet påvirkes før fødselen og hvordan denne påvirkningen preger oss

«In Utero» er en filmatisk betraktning rundt det som kommer til å bli et av det mest provoserende emnet i det 21. århundre. Vi vet av erfaring at mange som er gravide eller planlegger å bli gravide, etter å ha sett filmen ønsker å delta på våre kurs for å bearbeide eget stoff. Vi har satt norsk tekst til In Utero og den kan lastes ned/kjøpes her: www.inuterofilm.com eller les mer om filmen på våre sider her.