dekstop tablet mobile

Internasjonal videre-utdanning i München


Med Prof. Franz Ruppert


Icon Sitat blue

With IoPT, Franz Ruppert has opened the door to our future.

- Stephen Gyllenhaal, Los Angeles -


8th International Training in Identity oriented Psychotraumatheory and – therapy (IoPT) and the Intention Method 2025 – 2026

Med Dr. Franz Ruppert i München


Faglig fordypning med Dr. Franz Rupperts siste teori- og metodeutvikling for Traumeterapeuter IoPT i praksis. Utdanningen foregår på engelsk, i München.

Velkommen til vår internasjonale videreutdanning! Målet med utdanningen er at deltakerne skal nå en dypere forståelse av professor Rupperts banebrytende teorier og begreper om identitetsutvikling og hvordan traumer påvirker denne. Programmet i München er med grunnleggeren av IoPT, Prof. Dr. Franz Ruppert.

Utdanningen er for deg som er IoPT-informert gjennom annen utdanning og ønsker fordypning innen IoPT. Utdanningen søkes godkjent som videreutdanning og vedlikeholdstrening av Norsk Psykologforening og Norsk Traumeterapeutforening, og er for psykotraumeterapeuter, psykologer, psykiatere, sosialarbeidere, leger og helsepersonell.

Påmelding og mer informasjon: Fyll ut skjema eller ta kontakt med Marta Thorsheim, marta@iopt.no.

Endringer kan oppstå.

Datoer og innhold:

The program is composed of five modules and will last for one year and a half, starting in February 2025 and ending in February 2026

2025
Module 1:  February 6 – 8 The Human Psyche and what Psychotrauma means.

Module 2: June 26 – 28 Identity, Identifications, Attributions and The Trauma of Identity
Module 3: September 18 – 20  Love, Bonding  and The Trauma of Love
Module 4: December 11 – 13
 Sexuality and The Trauma of Sexuality

2026
Module 5: February 5 – 7  Victim – Perpetrator dynamics

Hver modul følger denne tidsplanen:
Første dag: 09:00 – 18:00
Andre dag: 09:00 – 18:00
Tredje dag: 09:00 – 16:00

Når du melder deg på denne utdanningen er du automatisk forpliktet til å fullføre utdanningsløpet. vI sender deg informasjon om tid, sted og steder for overnatting etter at du har meldt deg på.

I de fem modulene i denne utdanningen vil du lære, reflektere og diskutere teori og praktisk arbeid knyttet til intensjonsmetoden. Dette innebærer både gruppearbeid og individuelle oppgaver. Dersom du ønsker har du mulighet til å delta i diskusjonsgruppe med Marta Thorheim dagen før eller dagen etter hver modul. Vennligst kontakt marta@iopt.no dersom du ønsker det.

Hva koster utdanningsløpet:

Utdanningen koster totalt 2 800 Euro og vil bli fakturert deltagere. Dette dekker utdanning og kaffe/ te og frukt/ snacks på samlingene.

Formål

The objective of the program is that the participants shall reach a deeper understanding of Professor Ruppert`s groundbreaking theories and concepts on Identity development and how trauma does affect it. This refers to the development of our I and our will and all other psychic structures including the growth of our body. It will also be trained on how to work with the split personality structures induced by trauma. The key method is called Self Encounter by my Intention.

Teori

Utdanningen tar utgangspunkt i professor Ruppert teoretiske rammeverk Identitetsorientert psykotraumeterapi – IoPT

I løpet av de siste 30 årene har professor Ruppert fordypet seg i forståelsen av menneskelig psyke og konsekvensen psykotraume har på personen selv og på deres relasjon til andre.

Basert på etablerte teorier samt egen forskning, og gjennom mange terapisesjoner med kvinner og menn, både i individuelle og gruppesituasjoner, har han utviklet et teoretisk rammeverk som han kaller Identity oriented Psychotraumatheory (IoPT). Dette rammeverket utgår fra flere teoretiske byggeklosser og én praktisk metode: Menneskets psyke, identitet, kjærlighet, seksualitet, gjerningsmann-offer-dynamikken og intensjonsmetoden.

I løpet av modulene vil vi lære å se nærmere, dypt inn i strukturen til vår menneskelige psyke. Sammen vil vi få ny innsikt i hvordan en tapt, sunn jeg, kan reetableres, og hvordan vi kan komme i følelsesmessig kontakt med vår sunne frie vilje til å forbedre vårt eget liv og livet til de vi profesjonelt har med å gjøre.

Methodology

The method by which we implement the insights and objectives of the identity-oriented Psychotraumatherapy, is called Self Encounter with my intention. This means the following: A person who wants to work therapeutically on him- or herself first considers his/her intention: What do I want to achieve through this work? What is my goal? What would I like to look at more closely? What are the next steps in my self-development?

When the intention is clear, the client is asked to write it on a whiteboard or a flip-chart. The intention is now for him and for all others visible and works as the basis for the now following self-encounter process. The person who is going to work on herself selects persons from the group to resonate with the different parts of the intention, first nonverbal and then by asking them one by one about their experiences in the resonance. Step by step the underlying issues of her/his traumabiorgaphy show up and can be brought into a healing process. So a sustainable change process can take place in our psyche and body.

The Intention Method can also be applied in individual work when only the person and the therapist are present.

Anbefalt lesning

Bøkene av Franz Ruppert er publisert både på engelsk og norsk, flere også på andre språk.

 • Love, Desire, and Psychotrauma. Towards a healthy sexual identity. (in preparation for translation into English by Green Baloon Publishing, in Norwegian published 2019, by IT)
 • Who am I in a Traumatised and Traumatising society? (Norwegian, English and Spanish 2019)
 • Min kropp, mine traumer, mitt jeg.
 • My Body, My Trauma, My I. (Green Baloon Publishing 2018)
 • Barndomstraumer (IT – 2015)
 • Early Trauma (Green Balloon Publishing 2017)
 • Traumer, frykt og kjærlighet (IT 2013).
 • Trauma, fear and love (Green Balloon Publishing 2015)
 • Symbiose og Autonomi: Fra usunn til sunn selvstendighet (norsk utgave 2012, nytt opplag 2016).
 • Symbiosis and Autonomy: Symbiotic Trauma – Love Beyond Entanglement (Green Balloon Publishing 2012).
 • Splits in the Soul: Integrating Traumatic Experiences (Green Balloon Publishing 2011)
 • Forstå dine sår i sjelen. Traumer, tilknytning og familiekonstellasjoner (norsk utgave 2013, Flux).
 • Trauma, Bonding and Family Constellations: Understanding and Healing Injuries of the Soul (Green Balloon Publishing 2008).
 • Trauma & Identity av Vivian Brougthon

English books here: www.greenballoonbooks.co.uk.
Norske bøker finner du hos oss her

Internasjonal videreutdanning med Dr. Ruppert

Jeg har lest og godtar nettsidens personvernerklæring og generelle vilkår.