Ofte stilte spørsmål

Her er svar på noen spørsmål som ofte stilles i forbindelse med  Identitets orientert Psykotraume teori og- terapi (IoPT) og intensjonsmetoden:

Hva betyr representanter? Hvem er det?

Når vi gjør konstellasjoner i en gruppe, er representanter gruppe deltagere som klienten velger for å representere  ordene i hans/hennes intenssjonssetning. Noen ganger melder deltagere seg på kurset for å få være representanter, uten egen konstellasjon. Noen gjør det for å bli kjent med arbeidet, andre fordi de har erfaring med at å være represetant for andre også kan gi de selv god læring og nye innsikter.

Det er klienten som velger representantene for ordene sine, og den som blir spurt om å resonere med et ord fra klientens intensjon, kalles representant. Den som blir spurt om å være representant kan selv velge om de ønsker det eller ikke. Som representant går du i resonans med ordet du er valgt for. Lederen av konstellasjonen forklarer nærmere om hva det betyr å gå i resonans. Å gå i resonans er som en «fininnstilling/et ekko» i forhold til klientens følelser og fornemmelser i forbindelse med akkurat det ordet du er i resonans med i akkurat dnne intensjonssetnignen som klienten har skrevet på tavlen.

 

Litt om faglig standard og etiske retningslinjer for tilbydere av IoPT i Norge

På grunnlag av utdanning innen traume- og tilknytningsteori, samt andre fagområder, kan Traumeterapeuten tilby denne terapien, Identitets konstellasjoner. I Norge er de som er utdannet og har fullført kriteriene til å tilby Franz Rupperts IoPT  traumeterapi medlemmer i Norsk Traumeterapeut forening (www.traumeterapeutforeningen.no)

Dette betyr at de har fullført den nødvendige utdanning og praksis periode for å kalle seg Traumeterapeut IoPT. De følger Traumeterapeut forenigens etiske retningslinjer. Foreningen har også en klageordning gjennom faglig etisk råd.

Faglig etisk råd er NTF s kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig etisk praksis. Rådet skal, med utgangspunkt i ”NTFs vedtekter”, ”Etiske prinsipper for traumeterapeuter tilsluttet NTF” og ”Retningslinjer for behandling av klager” :

1) Fremme IoPT traumeterapeuters faglig-etiske standard,

2) være et rådgivende organ for NTFs styre og for medlemmer i faglig-etiske spørsmål,

3) behandle klage- og tvistesaker som bringes inn for rådet i henhold til ”Retningslinjer for behandling av klager” og

4) være rådgivende organ for styret ved eventuell revurdering av ”vedtekter for NTF”, ”Etiske prinsipper for traumeterapeuter IoPT tilsluttet NTF” og ”Retningslinjer for behandling av klager”.

Medlemmer til Faglig etisk råd velges av generalforsamingen.

For tilbydere av traumeterapi IoPT som fullfører kriterine se www.traumeterapeutforeningen.no

 

Hva skjer etter resonansprosessen?

Når klient og terapeut avslutter prosessen, takker  klienten representantene for at de gikk i resonans med hans/hennes ord. Terapeuten og klienten kan bruke litt tid på å snakke sammen, og kanskje få litt ekstra innspill fra de som var representanter, hvis klienten ønsker det.  Prosessen blir ikke «de-briefed» eller diskutert av gruppen. Når prosessen er over er det opp til klient og terapeut å snakke sammen for klientens integrering og eventuelt videre steg i terapien.

 

Konfidensialitet

Alle deltagere i en gruppe må signere en avtale om taushetsplikt og at enhver tar ansavr for seg selv. Hvis en terapeut er med sin klient, eller en lege er med sin pasient til en konstellasjonsgruppe, må de også signere taushetserklæringen.