IoPT Toppbilde webpx dekstop IoPT Toppbilde webpx tablet IoPT Toppbilde webpx mobile

For deg som vil lære å hjelpe andre mens du hjelper deg selv


Traume Videreutdanning 2021 - 2022


Icon Sitat blue

Jeg anbefaler på det varmeste Martas seminar til veiledere, terapeuter og alle som arbeider innen helse- og sosialtjenesten.

- Dr. Gabor Maté -


Nivå 2: Videreutdanning – i Oslo, Stavanger og Bergen

Helhetlig tverrfaglig psykotraumeutdanning


Til påmelding

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en spennende og givende utdanning, hvor du hjelper deg selv mens du lærer å hjelpe andre. Fokus i moderne behandling er skiftet fra «hva er galt med deg» til» hva skjedde med deg (og de før deg)», til å sette fokus mot hva både flergenerasjonelle traumer (ofte kalt kollektive traumer) og dine egne opplevelser har ført til for deg, og hvordan du kan komme ut av din traumebiografi og tilbake til deg selv. Og IoPT er en banebrytende metode i moderne traume arbeid. Et arbeid som gjelder oss alle.

Målet med utdanningen er å gi en grundig innsikt i  og forståelse for moderne traumeteori og -behandling, for voksne, ungdom og barn/familier. Du får lære hvordan traumer påvirker både kroppens og psyken utvikling og vekst. Det blir undervist i traumetypene, deres karakteristikker samt hvordan man arbeider med avspaltinger etter traumatisering.

 • Forebygging, behandling og veien ut av traumatiske belastninger, som for eksempel relasjons belastninger, i og utenfor familien, seksuelle overgrep, vold og tilsynelatende mindre hendelser som over tid er stressende og fører til traumatisering.
 • Integrert traume- , utviklings- og tilknytningspsykologi.
 • Utviklingstraumer, kompleks traumatisering og andre traumatiserende belastninger.
 • Konsekvensene av traumatisk stress, forebygging og reparasjon. Inkludert ”Helpers fatique”
 • Konsekvenser for helse, barnehage, skole og rusbehandling.
 • Traumebasert omsorg. Traumeinformert veiledning.

Undervisningen er lagt opp som helgesamlinger,og kan kombineres med full jobb.

Vi følger til enhver tid myndighetenes anbefalinger ift smittervern og vil ha tilbud både digitalt og i fysisk rom sålenge koronasituasjonen er uavkalrt. Hvis du foretrekker kun digital undervisning er det helt ok.

Studiet er åpent for:
1. alle som har fullført IoPT grunnutdanning  (se under menyen grunnutdanning på iopt.no)
2. og/eller noen moduler i grunnutdanning IoPT/eller helge kurs på instituttet eller andre steder OG har utdanning og praksis innen helsefag, sosialfag, pedagogikk, psykologi, teologi eller lignende.

 • Utdanning og selvutvikling i fast gruppe.
 • Gir rett til tittelen Registrert Traumeterapeut IoPT* ved fullført utdanning.
 • 12 moduler á 4 dager.
 • Påmelding skjer fortløpende

Studiet søkes godkjent hos Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet for norske psykologer.

* Vårt Institutt er det eneste som oppfyller kravene til utdanning fra Norsk Traumeterapeutforening. Når du har fullført utdanningen kan du søke medlemskap i Norsk Traumeterapeutforening og få tittelen Registrert Traumeterapeut ved registrering i alternativregisteret.

Les tilbakemeldinger fra tidligere studenter

Teori og metode

Studieprogrammet bygger på Prof. Franz Rupperts teoretiske og praktiske rammeverk innen IoPT- Identitets orientert Psykotrauma teori og – terapi. Litteraturliste sendes i god tid før oppstart. Undervisningen er på norsk. På bakgrunn av etablerte traumeteorier og egen forskning, samt gjennom mange terapeutiske prosesser med kvinner og menn i mange land, både individuelt og i gruppesammenheng, har Prof. Franz Ruppert utviklet det teoretiske rammeverket innen Identitetsorientert psykotraumeteori- og terapi, IoPT. Dette rammeverket er basert på flere teoretiske grunnsteiner og én praktisk metode: Den menneskelige psyken, Identitet, kjærlighet, seksualitet, offer-overgriper-dynamikker og Intensjonsmetoden. Mer om teori og metode

Hovedtemaene for utdannelsen

Modulene består av undervisning, refleksjon og diskusjon av teori samt praktisk arbeid iht. deltagernes intensjoner. Hver deltaker får minst ett praktisk arbeid per modul.  Marta Thorsheim er faglig ansvarlig for våre Videreutdanninger til Traumeterapeut IoPT.  Pga myndighetenes anbefaling om minst mulig reising er modulene i videreutdanningene fordelt mellom Instituttets IoPT lærere både ift tema for modulen og geografi.

Gruppen i Oslo deles noen ganger for at hver og en student skal få så mye praksis som mulig i å stå i resonans; i tillegg til egen prosess.  Foredragene for hver modul  er de samme alle steder videreutdanningen tilbys.

Fra og med modul syv får alle mulighet til å praktisere Intensjonsmetoden under veiledning.

 • Psyken  og hva Psykotraume betyr. Definisjon av grunnbegrepet, psykens funksjon, psyken som et firegenerasjonsfenomen, sammenhengen med immun- og hormonsystemet, hjernen, muskler og organer.
 • Intensjonsmetoden – og IoPT – i traumebehandling, i veiledning og i samtale. 
 • Metode, teknikk og fremgangsmåte i individuell behandling i gruppe med resonansgviere, i en-til-en-setting med klient-terapeut og i samtale. Også å arbeide på digital plattform. En av modulene vil bli på digital plattform, slik at alle får muligheten til å lære IoPT på online platform,
 • Tidlige traumer. Identitet, identifisering og tilleggsidentiteter samt identitetstraume. Identitetsutvikling, utvikling av Jeg, Selvet og viljen. Vi ser på traumer i svangerskapet og traumer under og etter fødselen. Vi diskuterer og vurderer likheter og forskjeller med basis i erkjennelsene/kunnskapen fra pre-, peri- og postnatal psykologi. Vi blir kjent med hvordan IoPT kan være forebyggende under graviditeten, og hvordan man nå har en økt bevissthet rundt identitetsbygging og tilknytningen mor-barn. Filmen INUTERO med norsk undertekst vises og diskuteres.
 • Kjærlighet, tilknytning og kjærlighetstraume. Hva er kjærlighet? Hvordan kunne motta og gi kjærlighet? Hva er tilknytning? Kjærlighetstraume som del av kompleks traumatisering. Forståelse og forebygging av ”Helpers fatigue”.
 • Seksualitet og traumatisering av seksualiteten. Hva er sunn seksualitet?  Hva er usunn seksualitet?Seksuelt misbruk av barn, ungdom og incest, dets følger, forebygging og bearbeiding.
 • Parforhold og andre relasjoner. Hvem er jeg? Hvem er jeg i relasjonen? Blant familie, venner, arbeidskollegaer? Hvem er jeg i parforholdet? Hva styrker og hva hindrer gode parforhold? Hvordan arbeide med parforhold?
 • Offer – overgriper og offer-overgriper-innviklinger. Definisjon av overgriper og offer, å være offer og offerholdninger, å være overgriper og overgriperholdninger, avsporing/villspor og utveier fra overgriper-offer-spaltinger. Også innen barnehage og skole.
 • Traumer fra egne handlinger. Hvordan vi ender opp som overgripere mot oss selv og andre. Og hvordan vi slik traumatiserer oss selv. Og veien ut.
 • Hvem er Jeg i et traumatiserende samfunn? Hvordan holde kontakten med sunt Jeg og egen vilje i et traumatiserende samfunn.
 • Symptomer eller traumer: Sunnhet, sykdom og psykotraumer. Hva gjør oss syke og hva gjør oss friske? Traumer som utgangspunkt for flerfoldige kroppslige og fysiske symptomer.
 • Presentasjon av prosjektoppgavene. Prosjektoppgave med klienter eller med utgangspunkt i egen arbeidsplass er obligatorisk for å få tittelen registrert traumeterapeut. Ellers er det valgfritt.
 • Bøker av Franz Ruppert og Gabor Maté kan bestilles her, sender portofritt: IoPT bokhandel

Tid: Hver modul fredag 11.00-18.00, lørdag og søndag 10.00-18.00, mandag 10.00-17.00 (Oslo og Bodø),  Stavanger mandagen 10-15.00, Tromsø mandagen 16.00.
Ved signering av studieavtale binder man seg til hele utdanningen, dvs alle 12 modulene.
Pris per modul: 5.880,-.  Du får en faktura per modul og betaler per modul.

Flere fagforbund gir stipend til utdanningen. Du må selv søke ditt fagforbund om stipend.

Marta Thorsheim er faglig ansvarlig for Instituttet og underviser noen moduler i hver videreutdanning, i tillegg underviser erfarne IoPT lærere/veiledere.

IoPT veiledere og lærere fra Instituttet.

For spørsmål eller påmelding send oss en e-post: [email protected] eller fyll ut skjemaet.

Praktisk informasjon

Last ned oversikt med datoer, kurssteder og tips om overnatting (pdf)

Oslo 2021 – 2023

2021
Oslo: 
10.-13.sept/29.okt-1.nov/3.-6.des
2022
7.-10.jan./25.-28.feb./1.-4.april/13.-16.mai/1.-4.juli/2.-5.sept./28.-31.okt./9.-12.des./
2023
20.-23.jan.
Tider hver modul:
Dag1: 11.00 – 18.00
Dag 2 og 3: 10.00-18.00
Dag4: 10.00-17.00

Sted: Schafteløkken 1, Frogner, Oslo 

Gratis parkring for våre studenter foran huset.

Trikk/buss til Frogner plass.

Bergen 2021-2022

2021

23.-26.april/4.-7.juni/13.-16.aug/24.-27.sept./12.-15.nov.

2022
7.-10.jan./11.-14.mars/22.-25.april/10.-13.juni/9.-12.sept./4.-7.nov./16.-19.des.
 
Tider alle moduler:fredag 11-18.00, lørdag og søndag 10-18, mandag 10-16Lunsj ca 1 time hver dag

Kontakt for grunn- og videreutdanningen i Bergen; IoPT Vestaland ved Traumeterapeut IoPT Ewelyn Hysing-Olsen.

Mail: [email protected]

Maksimum 22 deltagere.

Sted: IoPT Vestland sine lokaler:Håkonshellaveien 205, 5174 Bergen.

1 modul på digital plattform i hver videreutdanning.

Påmelding  via skjema til høyre.

Maksimum 20 deltagere

Bodø 2020-2021

2020
Modul 3: 23-26.10/Modul 4: 11-14.12

2021
Modul 5: 8-11.1/Modul 6: 26.2-1.3/Modul 7: 9-12.4/Modul 8: 28-31.5/Modul 9: 27-30.8/Modul 10: 22-25.10/Modul 11: 10-13.12

2022

Modul 12;  21 – 24 januar

Tider hver modul:
Dag1: 11.00 – 18.00
Dag 2 og 3: 10.00-18.00
Dag4: 10.00-17.00

Påmelding sendes til med arrangør: Anne-Katrine Holm, IoPT Nord i Bodø: [email protected]  

eller i skjema til høyre. Maksimum 20 deltagere.

Sted:Bodø Båtforening sine lokaler

Stavanger 2021-2022

2021
Modul 1: 5 – 8.3/ Modul 2: 23 – 26.4/Modul 3:18 – 21.6/Modul 4: 20 – 23.8/ Modul 5: 15 – 18.10/Modul 6: 3 – 6.12

2022
Modul 7: 7 – 10.1/Modul 8: 4 – 7.3/Modul 9: 6 – 9.5/ Modul 10: 24 – 27.6/ Modul 11: 26 – 29.8/

Modul 12: 7.-10.10

Tider hver modul:
Dag1: 11.00 – 18.00
Dag 2 og 3: 10.00-18.00
Dag4: 10.00-17.00

Maksimum 22 deltagere

Utdanningen i Stavanger er på  norsk, med oversettelse til engelsk ved behov. For programmet på engelsk se her under engelsk del av web siden.

Påmelding i mail til medarrangør IoPT Stavanger Sissel Bru Reksten [email protected] eller i skjema til høyre

Sted: IoPT Stavanger, Stavanger Sanitetsforenings helsehus, Schiøtz gt 5, 4008 Stavanger

1 modul på digital plattform i hver videreutdanning.

Kalenderbilde Ruppertpx img

Sitat icon

Dypt empatisk og klok: Marta Thorsheim er en brilliant, internasjonalt anerkjent IoPT-lærer.

– Prof. Dr. Franz Ruppert – grunnlegger av IoPT –

Videreutdanning

Velg kurs*