videreutdanning dekstop videreutdanning-norsk-tablet tablet videreutdanning-norsk-mobil mobile

For deg som vil lære å hjelpe andre mens du hjelper deg selv


Traume Videreutdanning 2024 - 2026


Icon Sitat blue

Jeg anbefaler på det varmeste Martas traume utdanninger til veiledere, terapeuter og alle som arbeider innen helse- og sosialtjenesten.

- Dr. Gabor Maté -


Videreutdanning – i Oslo

Helhetlig tverrfaglig psykotraumeutdanning


IoPT traume videreutdanning 2024-2026 på Frogner i Oslo på norsk.

Noen samlinger online.

Kan også tas online på engelsk, samme program, se boksen til høyre for hva du vil velge, fysisk i Oslo eller online på engelsk. Datoer i Oslo nederst på denne siden og datoer for online se i menyen på  nettsiden under digitalt her.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til  spennende og givende utdanning. Fokus i moderne traume behandling er skiftet fra «hva er galt med deg» til  konsekvensene av det som skjedde med deg fra unnfangelsen og gjennom livet, inklusiv kompleks PTSD. Fokus  er på å  få muligheten til å finne veien ut av traumebiografien og tilbake til seg selv. IoPT teorien er banebrytende og intensjonsmetoden med selvmøter, å møte seg selv fra innsiden og ut, er klargjørende og helende.

Traume arbeid er et arbeid som gjelder oss alle.

Målet med IoPT videreutdanningen er å gi en grundig innsikt i  og forståelse for IoPT traumeteori med Intenjonsmetoden.  Du får muligheten for lære hvordan traumer påvirker både kroppens og psykens utvikling og vekst.

 • Forebygging, behandling og veien ut av traumatiske belastninger, som for eksempel relasjons belastninger, i og utenfor familien, seksuelle overgrep, vold og tilsynelatende mindre hendelser som over tid er stressende og fører til traumatisering.
 • Integrert traume- , utviklings- og tilknytningsteori.
 • Utviklingstraumer, kompleks traumatisering og andre traumatiserende belastninger.
 • Konsekvensene av traumatisk stress, forebygging og reparasjon.
 • Traumebasert omsorg.

Undervisningen er lagt opp som helgesamlinger fredag – mandag, og kan kombineres med full jobb.

 • Utdanning og selvutvikling i fast gruppe.
 • 12 moduler á 4 dager.
 • Påmelding skjer fortløpende

Studiet søkes godkjent hos Norsk Psykologforening og andre fagforeninger, som vedlikeholdsaktivitet.
Marta Thorsheim er faglig ansvarlig for Instituttet og underviser  i flere moduler i  videreutdanningene, i tillegg underviser erfarne IoPT lærere.

IoPT veiledere og lærere fra Instituttet
Les tilbakemeldinger fra tidligere studenter

Teori og metode

Studieprogrammet bygger på Prof. Franz Rupperts teoretiske og praktiske rammeverk innen IoPT- Identitets orientert Psykotrauma teori med Intejonsmetoden. Litteraturliste sendes i god tid før oppstart. Undervisningen er på norsk.

På bakgrunn av etablerte traumeteorier og egen forskning, samt gjennom mange terapeutiske prosesser med kvinner og menn i mange land, både individuelt og i gruppesammenheng, har Prof. Franz Ruppert utviklet det teoretiske rammeverket innen Identitetsorientert psykotraumeteori. Dette rammeverket er basert på flere teoretiske grunnsteiner og én praktisk metode: Traumeteori, den menneskelige psyken, identitet, kjærlighet, seksualitet, offer-overgriper-dynamikker og Intensjonsmetoden. Både fag og metode er under konstant utvikling, og Instituttet har et nært samarbeid med Dr Ruppert, for å være oppdatert på det til enhver tid siste innen utviklingen av IoPT.

Mer om teori og metode

Hovedtemaene for utdannelsen

Modulene består av undervisning, refleksjon og diskusjon av teori samt praktisk arbeid iht. deltagernes intensjoner. Hver deltaker får mulighet for egen terapi gjennom å være resonans person og eget selvmøte, når de har intensjon om det. Eget selvmøte kan påregnes i de fleste moduler. Marta Thorsheim er faglig ansvarlig for våre Videreutdanninger til Traumeterapeut IoPT. Fra og med modul syv får alle mulighet til å praktisere Intensjonsmetoden under veiledning.

 • Psyken og hva Psykotraume betyr.
  Definisjon av grunnbegrepet, psykens funksjon, psyken som et firegenerasjonsfenomen, sammenhengen med immun- og hormonsystemet, hjernen, muskler og organer.
 • Hva er traumer? Fra stress til traumatisering.
 • IoPT terminologi  definisjoner.
 • Intensjonsmetoden – og IoPT – i traumebehandling, i veiledning og i samtale.
 • Metode, teknikk og fremgangsmåte i individuell behandling i gruppe med resonansgivere, i en-til-en-setting med klient-terapeut og i samtale. Fenomenet resonans i terapeutisk og annen IoPT praksis.
 • Også å arbeide på digital plattform. Noen av modulene er online, slik at alle får muligheten til å lære IoPT på online platform.
 • Tidlige traumer. Identitet, identifisering og tilleggsidentiteter samt identitetstraume.
  Identitetsutvikling, utvikling av Jeg, Selvet og viljen. Vi ser på traumer i svangerskapet og traumer under og etter fødselen. Vi diskuterer og vurderer likheter og forskjeller med basis i erkjennelsene/kunnskapen fra pre-, peri- og postnatal psykologi. Vi blir kjent med hvordan IoPT kan være forebyggende under graviditeten, og hvordan man nå har en økt bevissthet rundt identitetsbygging og tilknytningen mor-barn.
  Filmen INUTERO med norsk undertekst vises og diskuteres.
 • Kjærlighet, tilknytning og kjærlighetstraume.
  Hva er kjærlighet? Hvordan kunne motta og gi kjærlighet? Hva er tilknytning? Kjærlighetstraume som del av kompleks traumatisering. Forståelse og forebygging av ”Helpers fatigue”.
 • Seksualitet og traumatisering av seksualiteten. Hva er sunn seksualitet?  Hva er usunn seksualitet?
  Seksuelt misbruk av barn, ungdom og incest, dets følger, forebygging og bearbeiding.
 • Parforhold og andre relasjoner. Hvem er jeg? Hvem er jeg i relasjonen? Blant familie, venner, arbeidskollegaer?
  Hvem er jeg i parforholdet? Hva styrker og hva hindrer gode parforhold? Hvordan arbeide med parforhold?
 • Offer – overgriper og offer-overgriper-innviklinger.
  Definisjon av overgriper og offer, å være offer og offerholdninger, å være overgriper og overgriperholdninger, avsporing/villspor og utveier fra overgriper-offer-spaltinger. Også innen barnehage og skole.
 • Traumer fra egne handlinger. Hvordan vi ender opp som overgripere mot oss selv og andre. Og hvordan vi slik traumatiserer oss selv. Og veien ut.
 • Hvem er Jeg i et traumatiserende samfunn? Hvordan holde kontakten med sunt Jeg og egen vilje i et traumatiserende samfunn.
 • Symptomer eller traumer: Sunnhet, sykdom og psykotraumer. Hva gjør oss syke og hva gjør oss friske? Traumer som utgangspunkt for flerfoldige kroppslige og fysiske symptomer.
 • Presentasjon av prosjektoppgavene. Prosjektoppgave med klienter eller med utgangspunkt i egen arbeidsplass er obligatorisk for å få tittelen registrert traumeterapeut. Ellers er det valgfritt.
 • Bøker av Franz Ruppert og Gabor Maté kan bestilles her, sender portofritt: IoPT bokhandel

IoPT traume videreutdanning er for alle, enten du vil gå for din egen del eller du også vil bruke kompetansen i møte med andre, i den jobben du har eller vil starte egen praksis som IoPT Traumeterapeut:
Passer for deg som har utdanning og praksis innen IoPT traumeterapi gjennom grunnutdanning grunnutdanning på iopt.no, eller psykoterapi, helse-, sosial- og velferdsfag eller realkompetanse.

Sted for videreutdanningen: I Oslo, med noen moduler online: Hver modul er 4 dager, og utdanningen er tilsammen 12 moduler a 4 dager. Pris per 4 dagers modul: 5.880,-. Du får en faktura per modul og betaler per modul. Dersom din arbeidsplass betaler utdanningen for deg, kan vi sende faktura slik din arbeidsplass ønsker det, per år eller per modul.

For spørsmål eller påmelding send oss en e-post: marta@iopt.no eller fyll ut skjemaet til høyre.

OSLO 2024–2026

2024:
Modul 1: 20 – 23.september, fysisk.
Modul 2:  1. – 4. november, fysisk.

2025:
Modul 3: 24. – 27. januar, online.

Modul 4: 14.- 17. mars, fysisk.
Modul 5: 2. – 5. mai,  online.
Modul 6: 20.- 23.juni, fysisk
Modul 7: 5. – 8. september, fysisk

Modul 8: 17. – 20.oktober, fysisk.
Modul 9: 28. november – 1.desember, online

2026
Modul 10: 16.–19. januar, online.
Modul 11: 27. februar – 2.mars, fysisk

Modul 12: 10. – 13. april, fysisk

fremleggelse av prosjektoppgaver, utdeling av deltagerbevis/diplom og avslutningsfest.

Tider hver modul:
Dag 1: 11.00–18.00
Dag 2 og 3: 10.00–18.00
Dag 4: 10.00–17.00

Pris: Du får faktura per modul på kr 5880,-, og det dekker også artikler som som sendes på mail/deles ut i samlingene, veiledning ift oppgave skriving osv.

Sted:
Schafteløkken 1, Frogner, Oslo.

Buss/trikk til Frogner plass.

Med bil; gateparkering i området (slutt på gratis parkeringen)

Noen moduler online på zoom, zoom link sendes alle deltagere dagen før.

Endringer kan forekomme.

 img

Annie

Uttalelse fra en av våre elever


This was such a powerful training, I feel forever grateful for what we all get to do together. My whole professional world is now completely focused on this work. It's capacity to connect with the most hidden aspects of our young traumatized selves is unprecedented by all the other professional modalities that I am skilled in and have been practicing for years. When I met you, Marta, 4 years ago, you gave me my very first session during which I discovered that a part of me didn't know that she had survived my violent birth.

This young part thought she was dead. During this past weekend at the IOPT Advanced Training, I got to do some more sessions about my womb and birth experiences. This time I landed in the terrifying threshold between life and death that I had actually experienced during that early time. I didn't think I could make it through but with the IOPT structure in place and the protocols that support such profound reunifications between our split sleeves, I found my will to stay here, to choose and to finally and fully step into and claim LIFE, MY LIFE!

 img

Sitat icon

Dypt empatisk og klok: Marta Thorsheim er en brilliant, internasjonalt anerkjent IoPT-lærer.

– Prof. Dr. Franz Ruppert – grunnlegger av IoPT –

Videreutdanning

Velg kurs*

Jeg har lest og godtar nettsidens personvernerklæring og generelle vilkår.