dekstop  tablet  mobile

IoPT konferanse i Oslo


11–12 mai 2024


Icon Sitat blue

Når livsenergien vår knyttes til hjertevarme, blomstrer vi. Det ytre blekner og gir rom for sann tilstedeværelse

- Prof. Dr. Franz Ruppert -


IoPT traumekonferanse med Dr Ruppert på Litteraturhuset i Oslo, 11 og 12 mai

IoPT traumekonferanse


Unik mulighet til å møte grunnleggeren av IoPT, kanskje få  eget selvmøte, være resonansgiver og observatør, stille spørsmål og reflektere sammen med deltagere fra mange land.

I tillegg til Dr Ruppert har vi invitert Katrina Mikiah til å holde et foredrag en times tid, om tema hun presenterte i sin prosjektoppgave ved IoPT Norge. Se hva Katrine skriver som seg selv  lenger ned på denne siden.

Når vi vet hva som forårsaker traume, kan vi være tydligere i å forhindre traume.

IoPT Norge i samarbeid med Norsk Traumeterapeut forening, vil tilrettelegge for to gode dager sammen med Dr Ruppert. Han vil holde foredrag for oss, hvor han også vil dekke tema som er høyaktuelt med krigene og kollektive og genrasjonsoverførte traumer, og ikke minst, gi innblikk i en metode hvor man også kan jobbe med kollektive traumers påvirkning på individet.  Dr Ruppert vil gjøre selvmøter, for deg som er ny til å arbeide meg egne traumer, og også for deg som ønsker veilednings selvmøte, enten du er Traumeterapeut, veileder IoPT eller arbeider på annen måte i møte med mennesker. Alle vi som arbeider i nære møter med andre, trenger egen veiledning innimellom, det sikrer oss å bedre kunne møte den andre og bedre ta vare på oss selv i møte med andre. Ikke minst i urolige tider som vi nå lever i.

Franz Ruppert

Dr. Ruppert er internasjonalt anerkjent for å belyse vanskelig tema med forfriskende klarhet og for sine kreative tilnærminger i å arbeide med mennesker og forstå oss selv. Nå vil ha belyse sin banebrytende egenutviklede traumeteori – Identitets orientert Psykotraumeteori og – terapi, samt den siste utviklingen innen IoPT.

Egen identitet

Franz Ruppert om hvorfor søken etter egen identitet er så viktig – spesielt i utrygge tider. Fordi spørsmålet: «Hvem er jeg egentlig?» bringer menneske i direkte kontakt med ikke bearbeidede traume. Men for å komme nærmere denne indre sannheten trengs en grunnleggende kunnskap om hva en sunn psyke faktisk er.

Dette gjør det også klart hvor mange som er traumatiserte og forsvarer seg mot selverkjennelse ved stort sett å befatte seg med det som er utenfor en selv, og gå seg vill i så vel å snakke som i kamp.

Med andre ord, når en lever etter en ubevisst overlevelsesstrategi vikler en seg mer og mer inn i andre mennesker og deres historier som ganske enkelt gjentar fortiden i stedet for å helbrede den. Det handler om å kjenne på sine egne sår og ikke lenger ubevisst holde tilbake, for ens eget sannhet vil leves.

Katrina Mikiah

BIO: Katrina Mikiah is a dedicated life and grief coach with a specialization in assisting adults to overcome early childhood trauma using Identity-oriented Psychotrauma Theory (IoPT) and the ‘Intention Method’ developed by Dr. Franz Ruppert.

Her expertise, nurtured since 2009 through studies in Family Constellation Work, hospice bereavement, and advanced IoPT courses in England with Vivian Broughton and at the IoPT Institute for Trauma Work in Norway with Marta Thorsheim, has led her to facilitate group and individual IoPT self-encounters since 2020.

Over the past two years, her focused exploration has centered on understanding the impact of early religious indoctrination on the development of a healthy identity and sexuality. Her company, Trauma’s Gift, is based in Missoula, Montana, USA (www.traumasgift.com).

Summary of presentation

In my presentation, «Religious Trauma from an IoPT Perspective,» I examine the negative impact of early religious indoctrination, specifically focusing on concepts like original sin and salvation, on healthy identity formation. Drawing from personal experiences within a conservative Christian church and insights gained from self-encounters conducted as part of my research at the Institute for Trauma Work in Norway. I discuss how religious teachings can induce trauma, preventing the recognition of innocence and fostering profound mistrust in one’s nature. Highlighting the conclusion that religious indoctrination may result in identity trauma, affecting self-worth, love, and sexuality, I advocate for a paradigm shift in which religions, if even necessary, can empower individuals to recognize their divine essence, and encourage self-exploration and autonomy rather than adherence to codes and creeds that end up disconnecting individuals from their innate worth and wisdom.

Katrina Mikiah

Konferansen er på lettfattelig engelsk.

Tidspunkt:

11 og 12 mai,  tidene er endret iht Litteraturhusets regler, og blir:

11.mai kl 10.00 – 17.30 og 12 mai kl 11.00 –  17.30 

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Konferansen søkes godkjent som vedlikehold av Norsk Psykologforening, og søkes godkjent som meritterende i Norsk Sykepleierforbund, Norsk legeforening, Utdanningsforbundet, Jordmorforbundet, Fagforbundet og andre foreninger og forbund.

Kort presentasjon av prof. Dr. Franz Ruppert

Franz Ruppert er professor i psykologi ved Universitetet for anvendt vitenskap i München og en internasjonalt anerkjent foredragsholder og traumeforsker.

Han har i løpet av de siste 30 årene utviklet teorien om identitetsorientert Psykotraumeteori og den praktiske metoden til IoPT – Intensjon Metoden.  «Selvmøter and Intensjon Metoden» – hvor gyldig er det vi gjør med IoPT? Det grunnleggende i IoPT

 

The Intention method – How to reconnect with oneself

IoPT traumekonferanse

11-12 mai 2024 i Oslo

FULLBOOKET!

Denne IoPT konferansen er nå fullbooket, og det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Jeg har lest og godtar nettsidens personvernerklæring og generelle vilkår.