dekstop  tablet  mobile

IoPT konferanse i Oslo


7–8 september 2023


Icon Sitat blue

Når livsenergien vår knyttes til hjertevarme, blomstrer vi. Det ytre blekner og gir rom for sann tilstedeværelse

- Prof. Dr. Franz Ruppert -


IoPT Konferanse

IoPT Konferanse


Full booket, alle plasser er opptatt. Vi inviterer deg til å være sammen med oss på Litteraturhuset, i Oslo, 7 -8 september 2023. Og gleder oss over at vi endelig kan møtes og være sammen.

 «IoPT i og utenfor terapirommet» 

Programmet er variert og alle foredragsholderne er pionerer innen temaene de presenterer.

Responsen har vært overveldende og vi gleder oss veldig til å møte dere på Litteraturhuset. For IoPT praktiserende  planlegger vi to dager, 9 og 10 september, en samling kalt «IoPT intensiv», se nederst på denne siden. Påmeldingsfrist 17.august 2023.

Foredragsholderne presenteres lenger ned på siden her; og du vil møte:

Franz Ruppert/Vivian Brougthon/Cristina Archetti/Inga Marte Thorkildsen/Irene Standnes/May Sunita Berglie/Ellen Torp/Bjørn Reidar Brune

Franz Ruppert

Dr. Ruppert er internasjonalt anerkjent for å belyse vanskelig tema med forfriskende klarhet og
for sine kreative tilnærminger i å arbeide med mennesker og forstå oss selv. Nå vil ha belyse sin banebrytende egenutviklede traumeteori – Identitets orientert Psykotraumeteori og – terapi, samt den siste utviklingen innen IoPT.

Egen identitet

Franz Ruppert om hvorfor søken etter egen identitet er så viktig – spesielt i utrygge tider. Fordi spørsmålet: «Hvem er jeg egentlig?» bringer menneske i direkte kontakt med ikke bearbeidede traume. Men for å komme nærmere denne indre sannheten trengs en grunnleggende kunnskap om hva en sunn psyke faktisk er.

Dette gjør det også klart hvor mange som er traumatiserte og forsvarer seg mot selverkjennelse ved stort sett å befatte seg med det som er utenfor en selv, og gå seg vill i så vel å snakke som i kamp.

Med andre ord, når en lever etter en ubevisst overlevelsesstrategi vikler en seg mer og mer inn i andre mennesker og deres historier som ganske enkelt gjentar fortiden i stedet for å helbrede den. Det handler om å kjenne på sine egne sår og ikke lenger ubevisst holde tilbake, for ens eget sannhet vil leves.

Konferansen er på lettfattelig engelsk.

Tidspunkt:

7. september – kl 09.30 – 17.00/8.september – kl 09.00 – 16.30 Norsk tidssone

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

7.9.

09.30 – Welcome by Marta Thorsheim og Bjørn Reidar Brune

9.45 12.00 Dr Ruppert  “IoPT – Selfencounter and Intention Method” –

how valid is what we are doing in IoPT? Theory and practical work

12.00-13.00 Iunch break and book signing by Dr Ruppert and Vivian

Brougthon in the book shop first floor

13.00- 14.30 Vivian Brougthon:

INNOCENCE, LOVE AND HATRED… and LOVE AGAIN:
this presentation is based on essays from Vivian`s coming book. «You were just a child… Looking for Love».

14.30 – 16.00 Irene Standnes : Domestic violence – why and how

do trauma victims turn into trauma-perpetrators?

16.00 – 16.30 Panel – questions and reflections

8.9 

09.00 – 11.00 Inga Marte Thorkildsen : When the welfare system fails.

About why lack of trauma-informed welfare systems makes childhood

go on for generations – and what we can do about it.

11.00 – 12.30 Cristina Archetti : IoPT and infertility. Understanding and

healing the trauma of involuntary childlessness

12.30 – 13.30 lunch break and book signing Inga Marthe Thorkildsen

13.30 – 14.30 May Sunita Bergli : How to strengthen the mother-child

bond by using IoPT midwife competence

14.30  – 15.30 Ellen Torp og Bjørn Reidar Brune: IoPT in close connection with

children, youth and their significant others. Checklist of what always

seems to work with traumatized children.

15.30 – 16.30 Panel . Questions and reflections

Konferansen er godkjent som vedlikehold av Norsk Psykologforening, og

søkes godkjent som meritterende i Norsk Sykepleierforbund, Norsk legeforening ,

Utdanningsforbundet, Jordmorforbundet, Fagforbundet og andre foreninger og forbund.

Kort presentasjon av prof. Dr. Franz Ruppert, andre foredragsholdere og emner

Prof Dr Franz Ruppert:

Franz Ruppert er professor i psykologi ved Universitetet for anvendt vitenskap i München og en internasjonalt anerkjent foredragsholder og traumeforsker. Han har i løpet av de siste 30 årene utviklet teorien om identitetsorientert Psykotraumeteori og den praktiske metoden til IoPT – Intensjon Metoden.  «Selvmøter and Intensjon Metoden» – hvor gyldig er det vi gjør med IoPT? Det grunnleggende i IoPT

Vivian Broughton. Du var bare et barn… På jakt etter kjærlighet

Vivian Brougthon er en IoPT-utøver med noen års erfaring. Hun har gitt ut tre bøker om emnet, med ytterligere en bok som skal publiseres. Hennes hovedinteresse er å støtte studenter til å forbedre sine ferdigheter og kunnskaper om IoPT traumeteori, og å se i detalj på hva det vil si å helbrede traumer og leve et godt liv.

Du var bare et barn… På jakt etter kjærlighet

I denne presentasjonen vil jeg diskutere traumers pandemiske natur, og dens innvirkning på livene våre personlig og kollektivt, til og med globalt. Løsningen er at hver person ser innover og tar sine egne traumer på alvor, og jeg vil dekke hva dette betyr, og hva vi kan forutse som løsningen på vårt personlige traume, og hva det kan bety for kollektivet. Hver og en av oss, i begynnelsen av vår skapelse, var bare et barn… på jakt etter kjærlighet, som for så mange av oss ikke var konsekvent eller ikke tilgjengelig i det hele tatt.

Cristina Archetti. «IoPT og infertilitet:Forstå og helbrede traumet ved ufrivillig barnløshet»

Cristina Archetti er professor i politisk kommunikasjon og journalistikk ved Universitetet i Oslo. Hun er forsker, lærer og mentor av utdannet og kvalifiserte seg som IoPT-terapeut i 2023. Hennes oppgave er å drive forskning som utgjør en positiv forskjell for verden vi lever i og å hjelpe mennesker til å utvikle seg til alt de kan være.

«IoPT og infertilitet:Forstå og helbrede traumet ved ufrivillig barnløshet»

Infertilitet, for de som er berørt av det, er mye mer enn et medisinsk problem og om man klarer (eller ikke) å få et barn: Det er en katastrofe for hele livet. Denne presentasjonen viser til at det er et presserende behov for å nærme seg infertilitet som traumer både konseptuelt og fra terapeutisk praksis perspektiv. Spesielt IoPT kan hjelpe oss å forstå hvor infertilitet passer inn i en persons traumebiografi, både som en traumatiserende opplevelse i seg selv og knyttet til tidligere traumer. «Intensjonsmetoden» støtter i tillegg helbredelse og å komme overens med perspektivet om et liv uten barn.

Inga Marte Thorkildsen Når velferdsstaten svikter

Inga Marte Thorkildsen er tidligere parlamentariker, varaordfører og statsråd. Hun er skribent og podcastprodusent. I mer enn 25 år har hun tatt til orde for barns menneskerettigheter og behovet for traumeorienterte velferdssystemer.

Når velferdsstaten svikter:

Om hvorfor manglende traumeforståelse i velferdssystemene gjør at barndommen varer i generasjoner – og hva vi kan gjøre med det.

Når velferdssystemene, om hvorfor mangel på traumeinformerte velferdssystemer gjør at barndommen går i generasjoner – og hva vi kan gjøre med det.

Irene Standnes:

IoPT: Offer-Overgriper dynamikk i et traumatisert og traumatiserende samfunn.

Irene Standnes er talsmann for et traumeinformert samfunn. Hun har privat praksis som Veileder og Traumeterapeut IoPT, underviser i IoPT ved Institutt for Traumearbeid i Norge, i tillegg til tidligere medlem av Fag-etisk styre i Foreningen for Traumeterapeuter IoPT.

Irene Standnes er også advokat med tidligere stillinger som kommunalsjef, offisiell og politisk rådgiver.  Vold i hjemmet – hvorfor og hvordan blir traumeofre til traumeutøvere?

Mai Sunita Bergli 

May Sunita Bergli har jobbet det siste tiåret som jordmor i avd. av fødeavdelingen. I august 2022 startet hun firma IoPT Jordmor May Sunita hvor hun kombinerer IoPT med sin jordmorkompetanse for å styrke mor og barn relasjonen.

May Sunita Bergli vil snakke om implementering av IoPT med sin jordmorkompetanse for å styrke mor og barn-relasjonen ved å gi eksempler fra eget arbeid. Hun vil også snakke litt om hva som har gjort henne til en god IoPT-jordmor og viktigheten av arbeidet hennes.

Ellen Torp

Ellen Torp er pedagog med videreutdanning innen organisasjonsutvikling og endringsledelse. Hun har jobbet med barn og unge og deres nære omsorgspersoner gjennom hele sin yrkeskarriere. Dette har hun gjort i roller som miljøterapeut på 24 timerskift, en lærer i grunnskolen, en avdelingsleder, en rektor, og en leder av et tverrfaglig team. Hun er nå medlem av Utdanningssjefens stab i Randaberg kommune og driver også egen praksis som IoPT Traumeterapeut og er leder av Etisk råd i Norsk Traumeterapeutforening.

Bjørn Reidar Brune

Bjørn Reidar Brune er pedagog med videreutdanning innen kommunikasjon og endringsprosesser og IoPT traumeterapeut. Han har jobbet som lærer og miljøterapeut på ulike nivåer i norsk grunnskole, som miljøterapeut i samlivsvakt ved institusjon for rusbehandling for voksne, og som IoPT traumeterapeut i egen terapipraksis. Ved siden av sitt daglige arbeid i Utdanningssjefens stab i Randaberg kommune, er han i dag leder i Norsk Traumeterapeutforening (NTF).

Vi blir den vi er gjennom møter med andre Ellen og Bjørn Reidar tar oss med på deres personlige og profesjonelle transformative reise. Vi får innsikt i hvordan IoPT-teori og -terapi har endret deres tilnærming til arbeid med barn, ungdom og deres betydningsfulle andre. Vi får også en konkret og nyttig sjekkliste over hva som alltid ser ut til å fungere for og med traumatiserte barn. En gjennomgang av de essensielle og enkle ingrediensene som trengs for å skape sunnere vekst- og utviklingsvilkår for barn og unge – i familien, gjennom barnehage og skole, og på fritidsarenaene der barn og ungdom ellers frekventerer.

IoPT Intensiv

9 og 10 september; kl 10.00 – 17.00 begge dager, sentralt i Oslo

To dager med fokus på Selvmøter med Intenjonsmetoden, og metodiske dypdykk, for IoPT praktiserende og – studenter. Sett av datoene, så kommer vi med mer informasjon ganske snart!

IoPT konferanse

7-8 september 2023 i Oslo

FULLBOOKET!

Denne IoPT konferansen er nå fullbooket, og det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Jeg har lest og godtar nettsidens personvernerklæring og generelle vilkår.