Hvem er jeg i et traumatisert samfunn omslag

Hvem er jeg i et traumatisert samfunn?


Hvordan styrer overgriper-offer-dynamikk livet vårt, og hvordan kan vi bryte ut av den?

Til tross for en fortid som er preget av psykotraumer kan vi lære å elske oss selv og møte andre mennesker med empati. Oppmuntrende eksempler viser hvordan det er mulig å bryte ut av overgriper-offer-dynamikk og få et mest mulig traumefritt samfunn.

Franz Ruppert er en anerkjent traumespesialist som har utgitt en rekke psykoterapeutiske publikasjoner. I denne boken konsentrerer han seg om et forhold som ofte kommer til kort i traumedebatten: Han vier seg til overgriper-offer-dynamikken som fører til en runddans av psykiske skader. Foreldre som ikke var ønsket som barn, og som ikke ble beskyttet mot vold, blir vanligvis overgripere overfor sine egne barn. De iscenesetter ubevisst opplevelsene sine på nytt overfor barna. På denne måten kan hele samfunn fanges inn i en traumedynamikk og bruke vold både åpenlyst og i det skjulte. Boken tar for seg typiske eksempler fra terapien og viser hvordan man kan bryte ut av den negative spiralen. Hvis vi er ærlige mot oss selv og arbeider med vår egen offer- og overgripertilværelse, kan vi få en ny start.

Hvem er jeg i et traumatisert samfunn?

Prof. Dr. Franz Ruppert

kr 350,-

Jeg har lest og godtar nettsidens personvernerklæring og generelle vilkår.

Relevante bøker og filmer


Alle våre bøker og filmer selges på våre kurs og arrangementer