In Utero Banner dekstop In Utero Banner tablet In Utero Banner mobile

Icon Sitat blue

Every emotion has a chemical correlate.

- Dr. Gabor Maté -


In Utero


Hvordan barnet påvirkes før fødselen og hvordan denne påvirkningen preger oss

«In Utero» er en filmatisk betraktning rundt det som kommer til å bli et av det mest provoserende emnet i det 21. århunde. Vi vet av erfaring at mange som er gravide eller planlegger å bli gravide, etter å ha sett filmen ønsker å delta på våre kurs for å bearbeide eget stoff.

Vi har satt norsk tekst til In Utero og den kan lastes ned/kjøpes her:
www.inuterofilm.com

Livet i mors mage og hvordan det har en vedvarende virkning på menneskets utvikling, atferd og verdens tilstand. I filmen har man for første gang sammenstilt overbevisende fakta som forklarer hvorfor mange av oss har store utfordringer helt fra begynnelsen, mens andre igjen seiler relativt problemløst gjennom livet.

Eksperter på livet i livmoren, forskere, psykologer, leger og jordmødre forklarer – i blant med eksempler fra både populærkulturen og mytologien – hvordan det vi opplever i mors mage former fremtiden vår. Her må man bare forberede seg på mange overraskelser, men man kommer også til å bli fascinert. Men man vil ikke lenger se det som en gåte hva fremtiden kan bringe, enten det gjelder en selv, dem man er glad i, eller menneskeheten som sådan.

Gjennom informative og iblant rørende intervjuer med eksperter og pionerer på området, gir «In utero» oss et komplekst bilde av det å være menneske, fra unnfangelse til død. Filmen gjør bruk av myter, populære filmer og teknologiske trender for å vise hvordan de opplevelsene vi har i mors mage preger oss resten av livet.

Eksperter i epigenetikk forklarer at vi ikke kun er våre gener, men at vi også er et produkt av miljøet.

Det er et dokumentert faktum som nå kommer til å forandre hvordan vi ser på stress og elles blir eksponert for våre omgivelser mens vi ligger i mors mage. Filmen tar for seg hvordan miljøpåvirkninger kan overføres fra generasjon til generasjon via genene, og videre at det vil kunne bevises vitenskapelig at en traumatisk hendelse som rammet for eksempel ens bestemor, kan gjøre noe med ens gener.

Som om ikke dette var en stor vekker, viser også filmen, gjennom intervjuer med psykologer, psykiatere og psykoanalytikere at lignende teorier om livet før fødselen har vært der siden tidlig på 1900-tallet, og gradvis har fått mer fotfeste. Med andre ord har «de harde vitenskaper» så vidt begynt å fange opp det folk har sagt i årtier.

I dag har eksperter innenfor alle forskningsgrener begynt å se forbindelsen mellom verdens tilstand og livet før fødselen.

Les en hvilken som helst avis på en gitt dag, og man ser en ny artikkel om livet i mors mage. Bare de siste årene har man gjort enorme fremskritt når det gjelder å forstå hvordan tiden i mors mage påvirker oss biologisk, psykologisk og sosiologisk. Forskere ved «The Allen Institute «, som driver med hjerneforskning, oppdaget at lidelser som for eksempel autisme og schizofreni begynner før fødselen.

I Michigan i USA har forskere utviklet en nesten ufattelig MR-teknologi som kan ta bilder av hjernens utvikling hos et foster. Dette gjør at de igjen kan forske på hvordan hjernens ulike områder utvikler forbindelser til hverandre og samordner aktivitet.

Andre forskere og psykologer er i ferd med å finne ut hvordan stress under lange perioder, blant annet sult, eller under traumatiske hendelser som for eksempel opptøyene i Ferguson og 11. september, preger et foster i utvikling på gennivå. Noen forskere har også funnet at mødre som er deprimerte eller stresset har unormalt høye nivåer av hormonet kortisol. Kortisolet vil igjen påvirke fosteret negativt ved at det hemmer blodstrømmen inn i morkaken. Og listen kan gjøres mye lengre. Alt man nå har kommet frem til vil gjøre at vi blir nødt til å tenke over hvem vi er, og hvordan grunnlaget til vår personlighet begynte lenge før vi ble født. Og ikke minst begynner vi å tenke på hvordan vi kan gi våre barn et bedre liv i fremtiden.

«In utero» er uten tvil en meget viktig film, som har kommet til rett tid. Filmen setter fokus på nye forskningsgrener som befatter seg med livet i livmoren, gjennom intervjuer med jordmødre og psykologer som forstår betydningen av livet før fødselen. Med tiden vil vi få se hvordan de som forstår hvordan livet er blitt som følge av påvirkninger flere generasjoner tilbake, kan bringe oss inn i fremtiden.

Filmen kan lastes ned over digitale plattformer (prisen på nedlastning bestemmes fra USA) Fordi filmen er sterk og tar opp så viktige spørsmål, vet vi etter å ha vist den flere steder det siste halve året, at veldig mange ønsker å se den flere ganger og gjerne sammen med andre. Hvis du ønsker å arrangere filmvisning der du bor, bare kontakt meg. Filme vil også  fremover vises på våre kurs og utdanninger, og på filmkvelder hos oss.

Kilde: www.inuterofilm.com

Produsentene av dokumentaren In Utero forklarer her hvorfor denne filmen er så viktig for oss alle:

Dokumentaren INUTERO vant prisen «Breakthrough Documentary» på filmfestivalen i San Diego:
https://www.facebook.com/inuterofilm/posts/1194031667322789

Og her er Kathleen og Stephen i en spørsmål og svar video etter visningen:
https://www.facebook.com/inuterofilm/videos/1193343520724937

Som Stephen nevner her har vi terapi som viser at når vi arbeider med klienter over tid kommer vi til tiden i morsliv, og kan bearbeide traumer fra denne tiden. Og at dette er grunnen for at jeg grep denne filmen med en gang den ble tilgjengelig, fordi det de viser i filmen ser vi i terapien vår, så teori og praksis går sammen!!! Og vi har beskrevet dette i boken vår «Barndomstraumer», hvor jeg i kapitel 2 beskriver traumer fra unnfangelsen, slik filmen viser.

Prof. Franz Ruppert og Dr. Maté Gabor sin kunnskap går sammen som hånd i hanske, de er begge opptatt av at kropp, sinn og følelser er en sammenvevd enhet. På våre kurs og utdanninger får du lære mer om dette både gjennom praktisk terapiarbeid med intensjonssetningen og møt deg selv prosesser, og med innslag av teori fra Prof. Franz Ruppert og Dr. Gabor Maté.

babybilde sitat img

Sitat icon

The film weaves together scientific research, insights and experiences to present a broad perspective that enlightens and empower people.

– Marta Thorsheim –