Forskning på IoPT – lyst å være med?


Lunds universitet i Sverige, ved forsker Sigrid Stjernswäld, har satt igang et forskningsprosjekt innen IoPT.
Under finner du informasjon om forskningsprosjektet, på engelsk og svensk.

Dersom du har erfaring med IoPT og ønsker å bli intervjuet som (fremtidig) terapeut, klient, representant og /eller observatør, kan du fylle ut skjema som er vedlagt og sende det til Lunds universitet v/Sigrid Stjernswäld, mailadresse finnes i vedlegget.
Sigrid Stjernswäld svarer deg såsnart hun er tilbake på nyåret.

Takk for at du vurderer dette.

Informasjon om prosjektet

Informasjon til deltakerne (svensk)

Information to participants (English)