Terapi som virker.

Med traumeterapi IoPT får du muligheten til å komme tilbake til deg selv.

Traumeterapi IoPT

Traumeterapi på en trygg og skånsom måte

iht Franz Rupperts IoPT.

Identitets konstellasjoner med intensjons metoden- IoPT ,  for påmelding til helgekurs med egen konstellasjon, se menyen egen konstellasjon og for utdanninger se under menyen Traumeutdanninger

Psykotraume og spalting – skille av enheten kropp og psyke.

Et psykotraume er en hendelse som et menneske med sine psykiske evner ikke lenger kan håndtere. Til og med de vanligvis så nyttige stressreaksjonene vi har for å avverge en trussel, blir i en traumesituasjon til en fare. De må stoppes for ikke å provosere angriperen enda mer, eller for å forhindre en selv-overopphetelse. Under en stressreaksjon jobber kroppen på høygir og traume-nød mekanismen må bråstoppe. Billedlig talt står vi altså med en fot på gasspedalen og den andre på bremsen. Den akutte løsningen av dilemmaet er i så fall å skille enhenten kropp og psyke. Den splittes, fragmenteres og kan opprettholdes ved videre spaltingsprosesser. Spaltingen av enheten den menneskelige kroppen og den menneskelige psyken etter traumatiske erfaringer anskueliggjør Ruppert ved følgende modell:

IoPT  er utviklet av Prof Dr Franz Ruppert og vår traumeterapi og våre kurs og utdannelser til traumeterapeut bygger på hans forskning og praktiske arbeid.

Prof Dr Franz Ruppert er professor i psykologi på universitetet for anvendt forskning i Munchen, har egen IoPT prkais og holder kurs, foredrag og utdannelser i mange land.

Han har skrevet 8 bøker innen tema psykotraumer, og den siste er skrvet sammen med Dr Med Harald Banzhaf og andre kollegaer, og kommer på norsk i mai 2018: Min kropp, mine traumer, mitt jeg. Boken er banebrytende innen beskrivelse av sammenhengen kropp/psyke som «Den levende menneskelige organismen». Den tar for seg IoPT , sammenhengen mellom traume og fysisk sykdom og hvordan komme ut av traumebiografien.

 

IoPT bygger på etablerte teorier såvel som Franz Rupperts egen forskning og gjennom praktisk konstellasjons arbeid i mange land. Kunnskapen er fra både en-til-en og gruppe samlinger. Teorien bygger på fem teoretiske byggestener og en praktisk metode: Den menneskelige psyke, identitet, kjærlighet, seksualitet, offer-overgriper-dynamikker og Intensjons Metoden.

Hva er det sentrale referanse punktet i vår endringsprosess?

Tidligere tenkte vi at det måtte være familien, «systemet» eller «traume». Idag vet vi at bare Jeg et kan være vårt referansepunkt for varig endring. Derfor må jeg-et være det sentrale punktet i terapi. Men hva er jeg-et mitt? Hvordan utvikles det? Hva hindrer jeg-utviklingen? Og hvordan påvirker psykotraume denne utviklingen? Hva er forskjellen på en sunn identitet og en destruktiv form for identifikasjon?

Jeg vil

Det har vært lite fokus på vilje de siste årene. I stedet har man for raskt og direkte rettet oppmerksomheten mot traumer, og vært opptatt av å finne og bestemme resultatene av dem i psyken. Men en bevisst beslutning er nødvendig for at det skal skje en varig og bærekraftig endring, derfor spiller viljen en sentral rolle når vi arbeider med intensjonen. Viktige spørmsål kommer da opp: Hvordan utvikles vår egen vilje ? Hva støtter og hva hindrer viljens utvikling? Hvordan påvirker traumatiske opplevelser den grunnleggende etableringen av sunn vilje? Hvordan samhandler så et sunt jeg og en sunn vilje med hverandre, og hva skjer når overlevelses-jeg-representasjonen, sammen med viljen-til-å-overleve-programmet bestemmer eller influerer adferden vår?  

 

På våre seminar kan vi med hjelp hjelp av Franz Rupperts egenutviklede konstellasjons metode, IoPT, bli bevisst det som har forårsaket spaltinger i egen identitet og ta de riktige skrittene mot egen heling. «

Resonansprosessen som oppstår i konstellasjonen gir tilgang til fortrengte følelser og minner, både egenopplevde og slektstilknyttede. Sålenge disse er lagret i det ubevisste, dvs fortrengte fra vår  bevissthet, fortsetter de å automatisk påvirke oss. Først når vi blir dem bevisst, og kan bearbeide dem på en måte som er håndterbar, begripelig og gir mening, opphører den automatiske og ubevisste påvirkningen de har på oss. IoPT som metode benyttes innen samtale, veiledning og terapi, enten en-til-en eller individuelt i gruppe.