Traumer spalter selv fra jeg

– Maté

Med traumeterapi IoPT får du muligheten til å komme tilbake til deg selv.

Traumeterapi IoPT

Traumeterapi på en trygg og skånsom måte

iht Franz Rupperts IoPT.

Identitets konstellasjoner med intensjons metoden- IoPT ,  for påmelding til helgekurs med egen konstellasjon, se Terapi og kurs under menyen Traumeterapi IoPT og for utdanninger se under menyen Traumeutdanninger. 

Det som skiller IoPT fra alle andre metoder, er orienteringen mot kjernen i et menneskeindivids liv som biopsykologisk enhet, manifestert i ordene «Jeg» og «vil» i intensjonssetningen. Jeg har ikke sett noen andre metoder interessere seg for disse urfunksjonene i menneskets liv og væren»-forsker og student IoPT

Psykotraume og spalting – skille av enheten kropp og psyke.

Et psykotraume er en hendelse som et menneske med sine psykiske evner ikke lenger kan håndtere. Til og med de vanligvis så nyttige stressreaksjonene vi har for å avverge en trussel, blir i en traumesituasjon til en fare. De må stoppes for ikke å provosere angriperen enda mer, eller for å forhindre en selv-overopphetelse. Under en stressreaksjon jobber kroppen på høygir og traume-nød mekanismen må bråstoppe. Billedlig talt står vi altså med en fot på gasspedalen og den andre på bremsen. Den akutte løsningen av dilemmaet er i så fall å skille enhenten kropp og psyke. Den splittes, fragmenteres og kan opprettholdes ved videre spaltingsprosesser. Spaltingen av enheten den menneskelige kroppen og den menneskelige psyken etter traumatiske erfaringer anskueliggjør Ruppert ved følgende modell:

IoPT  er utviklet av Prof Dr Franz Ruppert og vår traumeterapi og våre kurs og utdannelser til traumeterapeut bygger på hans forskning og praktiske arbeid.

Prof Dr Franz Ruppert er professor i psykologi på universitetet for anvendt forskning i Munchen, har egen IoPT prkais og holder kurs, foredrag og utdannelser i mange land.

Han har skrevet 8 bøker innen tema psykotraumer, og den siste er skrvet sammen med Dr Med Harald Banzhaf og andre kollegaer, og kommer på norsk i mai 2018: Min kropp, mine traumer, mitt jeg. Boken er banebrytende innen beskrivelse av sammenhengen kropp/psyke som «Den levende menneskelige organismen». Den tar for seg IoPT , sammenhengen mellom traume og fysisk sykdom og hvordan komme ut av traumebiografien.

 

IoPT bygger på etbalerte teorier såvel som Franz Rupperts egen forskning og gjennom praktisk konstellasjons arbeid i mange land. Kunnskapen er fra både en-til-en og gruppe samlinger. Teorien bygger på fem teoretiske byggestener og en praktisk metode: Den menneskelige psyke, identitet, kjærlighet, seksualitet, offer-overgriper-dynamikker og Intensjons Metoden.

Hva er det sentrale referanse punktet i vår endringsprosess?

Tidligere tenkte vi at det måtte være familien, «systemet» eller «traume». Idag vet vi at bare Jeg et kan være vårt referansepunkt for varig endring. Derfor må jeg-et være det sentrale punktet i terapi. Men hva er jeg-et mitt? Hvordan utvikles det? Hva hindrer jeg-utviklingen? Og hvordan påvirker psykotraume denne utviklingen? Hva er forskjellen på en sunn identitet og en destruktiv form for identifikasjon?

Jeg vil

Det har vært lite fokus på vilje de siste årene. I stedet har man for raskt og direkte rettet oppmerksomheten mot traumer, og vært opptatt av å finne og bestemme resultatene av dem i psyken. Men en bevisst beslutning er nødvendig for at det skal skje en varig og bærekraftig endring, derfor spiller viljen en sentral rolle når vi arbeider med intensjonen. Viktige spørmsål kommer da opp: Hvordan utvikles vår egen vilje ? Hva støtter og hva hindrer viljens utvikling? Hvordan påvirker traumatiske opplevelser den grunnleggende etableringen av sunn vilje? Hvordan samhandler så et sunt jeg og en sunn vilje med hverandre, og hva skjer når overlevelses-jeg-representasjonen, sammen med viljen-til-å-overleve-programmet bestemmer eller influerer adferden vår?  

Hvem er jeg – og hva vil jeg?

Metoden man benytter i IoPT vil jeg ikke engang prøve å forklare fordi den ganske enkelt overskrider grensene for hva vi har erfaring om og kan forestille oss. Det nytter like lite som å prøve å forklare en fargeblind nyansene i en verden den opplever som ikke er fargeblind. Den som aldri har prøvd noen form fo konstellasjoner har ingen mulighet for å forstå eller forestille seg hvordan den virker, det må erfares – forsker og IoPT student

Er jeg vi?

Hva hindrer oss mennesker fra å utvikle vår Identitet? Hva leder oss inn i overlevelsesstrategier som identifisering og attributter (familie, religion, kultur, sport, jobb….), ofte fra tidlig i livet, slik at vi ender opp som samfunn som er redde for personlig identitet og gjør mye for for å forhindre det – uten å være klar over at vi konstant skader oss selv?

«Det som for meg skille IoPT fra alle andre terapi metoder,  er orienteringen mot kjernen i et menneskeindivids liv som psykobiologisk enhet, manifestert i ordene «Jeg» og «vil» i intensjonssetningen. Jeg har ikke sett noen andre metoder interesse seg for disse urfunksjonene i menneskets liv og væren.» – student IoPT og forsker

 

På våre seminar kan vi med hjelp hjelp av Franz Rupperts egenutviklede konstellasjons metode, IoPT, bli bevisst det som har forårsaket spaltinger i egen identitet og ta de riktige skrittene mot egen heling. «

Resonansprosessen som oppstår i konstellasjonen gir tilgang til fortrengte følelser og minner, både egenopplevde og slektstilknyttede. Sålenge disse er lagret i det ubevisste, dvs fortrengte fra vår  bevissthet, fortsetter de å automatisk påvirke oss. Først når vi blir dem bevisst, og kan bearbeide dem på en måte som er håndterbar, begripelig og gir mening, opphører den automatiske og ubevisste påvirkningen de har på oss. IoPT som metode benyttes innen samtale, veiledning og terapi, enten en-til-en eller individuelt i gruppe.

Franz Ruppert – Grunnleggende om Traumer – 1:

Mer om teorien bak IoPT

Self examination

Some of us, from a very early age, have sensed that we were on a journey. As the Greeks made clear – an unexamined life is not worth living. But examining one’s life has never been easy, maybe even harder today in our fast-paced, high tech world.

This is where The Institute, with its Identity Development sessions can be of great value.

I.D. sessions are a compliment to nearly all other forms of self-examination and realization, i.e., New Age, religious, literature , psychology, etc. These sessions draw on the ground-breaking tools discovered by Bert Hellinger in the 1980s and 90s and since refined by Prof Franz Ruppert.

Prof Ruppert IoPT’s method, using the sentence of intention, works to clarify who you are so that you can begin to understand what you really want.

In the past fifty years the world culture has been subtly moving into the Age of Quantum. So much in our lives has expanded to quantum – the internet, with its quantum access to information; our lives with quantum choices – straight, gay, transgender, atheist, spiritualist,  conservative, radical; super computers and the new sciences uncovering the quantum interconnections of the known internal and external universe.

And now I.D. sessions, bringing quantum discoveries to the most intimate and important aspects of your life. The sessions are capable of being shared with others so that you don’t have to carry all the emotional burden of what has happened in your life (which is also quantum). You do not need to be re-traumatized, damaged or hurt by a quantum influx of memories.

The fact that I.D. sessions work is a testament to quantum mechanics.

In the journey to self discovery and realization the cutting-edge science of quantum is critical when it releases us from constrained and damaging dynamics within us Quantum can help us understand that we are part of a vast and miraculous universe and that our minds (often caught in Newtonian or even earlier medieval dynamics) are equally vast and miraculous.

Identity Development sessions allow for what has seemed impossible to become possible. Perhaps this is the best definition of evolution.