IoPT Toppbilde webpx dekstop IoPT Toppbilde webpx tablet IoPT Toppbilde webpx mobile

Den siste utviklingen innen IoPT


Internasjonal videreutdanning i Oslo


Icon Sitat blue

Dypt empatisk og klok: Marta Thorsheim er en brilliant, internasjonalt anerkjent IoPT-lærer.

- Prof. Dr. Franz Ruppert – grunnlegger av IoPT -


Internasjonal videreutdanning i Oslo

Internasjonal videreutdanning i Oslo med Marta Thorsheim


Faglig fordypning med Marta Thorsheim, iht Franz Rupperts siste teori- og metodeutvikling for Traumeterapeuter IoPT i praksis

Velkommen til vår internasjonale videreutdanning! Målet med utdanningen er at deltakerne skal nå en dypere forståelse av professor Rupperts banebrytende teorier og begreper om identitetsutvikling og hvordan traumer påvirker denne. Programmet i München er med grunnleggeren av IoPT, Prof. Dr. Franz Ruppert. Programmet i Oslo har fortløpende opptak, er med Marta Thorsheim og følger faglig vår internasjonale videreutdanning i München.

Utdanningen er for deg som er IoPT Traumeterapeut eller informert gjennom annen utdanning og ønsker fordypning innen IoPT. Det er en forutsetning for deltagelse at du er så godt kjent med IoPT traumeteori med Intensjonsmetoden at  du kan starte i hvilken modul du vil og delta de kommende 5 modulene.

Påmelding med dato du vil delta fra sendes marta@iopt.no og

etter bekreftelse om plass får du faktura.

Utdanningen søkes godkjent som videreutdanning og vedlikeholdstrening av Norsk Psykologforening og Norsk Traumeterapeutforening, og er for psykotraumeterapeuter IoPT, psykologer, psykiatere, sosialarbeidere, leger og helsepersonell. Påmelding og mer informasjon: Fyll ut skjema eller ta kontakt med Marta Thorsheim, marta@iopt.no.

Språk: Engelsk

Datoer:
2022:1-3.2/24-26.5/22-24.11
2023:31.1-2.2/4-6.7

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen som 72 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer.

Praktisk informasjon (pdf)

Velkommen!

Hovedtemaene for seminaret

  • Psyken  og hva psykotraume er. Definisjon av grunnbegrepet, psykens funksjon, psyken som et firegenerasjonssytem, sammenheng psyken som en sammenvevd del av det psykosomatiske nettverket. IoPT som metode for å sette lys på overlevelses strukturer, komme i medfølende kontakt med traumedeler og styrke sunne deler i Jeg og viljesfunksjonen.
  • Tidlig Psykotraume – som grunnlag for Identitets traume. Fra unnfangelse, svangerskap, fødsel og de første årene.
  • Identitet, identifisering og tilleggsidentiter samt Identitets traume. Identitets utvikling, utvikling av Jeg, Selvet og Viljen.
  • Kjærlighet, tilknytning og kjærlighets traume: Hva er kjærlighet? Hvordan kunne motta og gi kjærlighet, uten å miste kontakt med sunt jeg og egen vilje. Hva er tilknytning? Forskjellige tilknytningsmønstre og hvordan de har manifistert seg.
  • Seksualitet og traumatisering av seksualiteten. Hva er seksualitet? Seksuelt misbruk av barn, ungdom og incest, dets følger, forebygging og heling.
  • Offer overgriper dynamikker. Definisjon av offer og overgriper, å være offer og offerholdninger, å være overgriper og overgriper holdninger, hvordan beskyttelse av overgriper holder en i overgriper dynamikker, avsporing/villspor og utveier fra offer-overgriper-spaltinger. Hvordan ender vi opp som overgripere mot oss selv og andre? Og hvordan vi slik traumatiserer oss selv og andre. Hvorfor livslang «soning» ikke hjelper. og veien ut.
Mate img

Sitat icon

Marta Thorsheim, min venn og kollega, er en utmerket IoPT lærer og traumeterapeut.

– Dr. Gabor Maté –

Internasjonal videreutdanning

Fortløpende opptak

Jeg har lest og godtar nettsidens personvernerklæring og generelle vilkår.