Den siste utviklingen innen IoPT


Internasjonal videreutdanning i OsloDypt empatisk og klok: Marta Thorsheim er en brilliant, internasjonalt anerkjent IoPT-lærer.

- Prof. Dr. Franz Ruppert – grunnlegger av IoPT -


Nivå 3: Internasjonal videreutdanning i Oslo

Internasjonal videreutdanning i Oslo med Marta Thorsheim


Faglig oppdatering iht Franz Rupperts siste teori og metodeutvikling for Traumeterapeuter IoPT i praksis

Velkommen til vår internasjonale videreutdanning! Målet med utdanningen er at deltakerne skal nå en dypere forståelse av professor Rupperts banebrytende teorier og begreper om identitetsutvikling og hvordan traumer påvirker denne. Programmet i München er med grunnleggeren av IoPT, Prof. Dr. Franz Ruppert. Programmet i Oslo er med Marta Thorsheim og følger faglig vår internasjonale videreutdanning i München.

Utdanningen søkes godkjent som videreutdanning og vedlikeholdstrening av Norsk Psykologforening og Norsk Traumeterapeutforening, og er for psykotraumeterapeuter, psykologer, psykiatere, sosialarbeidere, leger og helsepersonell. Påmelding og mer informasjon: Fyll ut skjema eller ta kontakt med Marta Thorsheim, marta@iopt.no.

Språk: Engelsk

Utdanningen 2020-2021 er fulltegnet, vi tar påmelding til 2022-2023:

Datoer:
2022:1-3.2/24-26.5/22-24.11
2023:31.1-2.2/4-6.7

Praktisk informasjon (pdf)

Velkommen!

Hovedtemaene for seminaret

  • Psyken  og hva psykotraume er. Definisjon av grunnbegrepet, psykens funksjon, psyken som et firegenerasjonssytem, sammenheng psyken som en sammenvevd del av det psykosomatiske nettverket. IoPT som metode for å sette lys på overlevelses strukturer, komme i medfølende kontakt med traumedeler og styrke sunne deler i Jeg og viljesfunksjonen.
  • Identitet, identifisering og tilleggsidentiter samt Identitets traume. Identitets utvikling, utvikling av Jeg, Selvet og Viljen.
  • Kjærlighet, tilknytning og kjærlighets traume: Hva er kjærlighet? Hvordan kunne motta og gi kjærlighet, uten å miste kontakt med sunt jeg og egen vilje. Hva er tilknytning? Forskjellige tilknytningsmønstre og hvordan de har manifistert seg.
  • Seksualitet og traumatisering av seksualiteten. Hva er seksualitet? Seksuelt misbruk av barn, ungdom og incest, dets følger, forebygging og heling.
  • Offer og overgriper og traumatisering fra egne handlinger. Definisjon av offer og overgriper, å være offer og offerholdninger, å være overgriper og overgriper holdninger, hvordan beskyttelse av overgriper holder en i overgriper dynamikker, avsporing/villspor og utveier fra offer-overgriper-spaltinger. Hvordan ender vi opp som overgripere mot oss selv og andre? Og hvordan vi slik traumatiserer oss selv og andre. Hvorfor livslang «soning» ikke hjelper. og veien ut.
  • Hvem er jeg i et traumatiserende og trauamtiserende samfunn? Hvorden beholde kontakten med et sunt jeg og en  sunn vilje i et traumatiserende samfunn.


Marta Thorsheim, min venn og kollega, er en utmerket IoPT lærer og traumeterapeut.

– Dr. Gabor Maté –

Internasjonal videreutdanning i Oslo med Marta Thorsheim 2022-2023

Ønsker du mer informasjon? Fyll ut skjemaet nedenfor. Vi gleder oss til å høre fra deg.