dekstop tablet mobile

Dagskurs for foreldre, pedagoger og alle som jobber med barn.


En annerledes måte å være sammen på

Utgått:For deg som har med barn, ungdom og familier å gjøre.

IoPT Seminar


 

IoPT  seminar 10. november 2021 på Schafteløkken, Frogner, Oslo

Varmt velkommen til dagsseminar med Bjørn Reidar Brune og Ellen Torp som begge er IOPT-terapeuter med bred pedagogisk bakgrunn fra roller som rektor, lærer, miljøterapeut,
rusbehandler og tverrfaglig koordinator.

Seminaret passer både for deg som er ny for Franz Rupperts teori og metode og for deg som har lang erfaring. Gjennom dagen får du som deltaker mulighet til å erfare metoden og samtidig mulighet for bringe inn egne case og problemstillinger du står i som forelder, terapeut, lærer og miljøterapeut. Kurset vil også egne seg for deg som jobber i familienes og skolens støttesystemer som PPT, barnevern og helsestasjon.

Gjennom dagen vil Franz Rupperts teori være det filteret vi ser den menneskelige handling og samhandling både i familien og i klasserommet. Kursdeltakerne vil få praktisk trening i pedagogisk analyse og tilrettelegging for helhetlige og langsiktige endringsprosesser som leder til læring og utvikling, i arbeidet med med barn og unge og deres familier, med utgangspunkt i deres tilknytningsmønstre og traumebiografi.

Som operatør eller pårørende for barn- og unge i krise står vi selv i fare for å bli overveldet og vil komme til å møte egne triggere og “blind spots” underveis i arbeidet. “Helpers fatigue” er en ikke ukjent tilstand for mennesker som står i dette arbeidet over tid. Hvorfor har jeg valgt et yrke som hjelper og hva gjør det med meg, blir derfor også et sentralt tema på kursdagen.

Pedagogene

Som traumeterapeuter er Bjørn Reidar og Ellen særlig opptatt de mulighetene det tverrfaglig samarbeid gir og verdien av samhandling på tvers mellom helsefaglige og pedagogiske profesjoner.

Ellen Torp og Bjørn Reidar Brune er begge IOPT traumeterapeuter og pedagoger og leder til daglig en tverrfaglig enhet i Oppvekstsektoren i Randaberg kommune. Der driver de systemrettet endringsarbeid på oppdrag av hjem, skole og barnehage i samarbeid med øvrig tjenester og de tilbyr også skreddersydde kurs- og veiledningsforløp.

Bjørn Reidar har sin bakgrunn fra skole der han har jobbet som lærer og har videre tatt utdanning på rus-, avhengighets- og pårørendefeltet og jobbet som terapeut i rusinstitusjon.

Ellen har sin arbeidsbakgrunn fra miljøterapi i barnevernsinstitusjon og videre fra grunnskolen som lærer, avdelingsleder og rektor med videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsledelse.

Ellen TorpBjørn Reidar Brune

Sted: Schafteløkken, Frogner. Gratis parkering. Trikk/buss til Frogner plass.

Programmet

Kl. 9:00

 • Velkommen og presentasjon
 • Introduksjon til IoPT, teorien og metoden
 • Demonstrasjon og IoPT prosesser

Kl. 12:00

 • Lunsj

Kl. 13:00 – 17.00

 • Metoden, teorien, pedagogisk analyse og tilrettelegging
  • Resonans, jeg og viljen
  • Symbiose og autonomi i asymmetriske relasjoner
  • Voksenrollen, ansvar og lederskap
  • Læring og sosialisering
  • Egne triggere og “blind spots”
  • Samregulering og egenregulering
 • Case og praktiske øvelser
 • Teach Back og Feed Back

IoPT Conference

IoPT Conference

Det er for øyeblikket ingen fastsatte datoer for dette kurset. Vennligst fyll inn skjemaet for å motta informasjon og datoer på e-post når dette er klart.

Jeg har lest og godtar nettsidens personvernerklæring og generelle vilkår.