Podkast med Marta av Håkon Svendsen


Marta Thorsheim er grunnlegger av IoPT (identitets orientert psykotraumeteori – og terapi) Norge og Norsk Traumeterapeut forening. Hun er lærer, veileder, kursholder og forfatter. Marta har over 25 års praksis som psykoterapeut og traumeterapeut, og samarbeider blant annet med Professor Franz Ruppert og Dr. Gabor Maté.