Foredrag NTFs fagdager 28.–29. Oktober 2021

Tidlige traumer og utenforskap


Her finner du foredraget fra NTFs fagdager 28.–29. oktober 2021.

Temaet for foredraget er:
Tidlige traumer og utenforskap.

Ntfs fagdag: Tidlige traumer og utenforskap