Presentasjon av prosjektoppgave

Prosjektoppgave - IoPT Videreutdanning Julia Eggert


Generelle observasjoner under selvmøtene

 • En-til-en som første selvmøtet. Kjentes tryggere for klientene og de kunne bli kjent med meg og terapiformen
 • Jeget blir ikke med som resonans-element. Jeget er så avspaltet, at intensjonsgiver ikke har kontakt med det. Når jeget mangler, har vi ingen indre referansepunkt for våre tanker, følelser og vår tenkning (1)
 • Vanskeligheten å stå autonom i prosessen. Utfordrende for mange øvelsesklienter å velge sin intensjon selv

 

Refleksjon av terapeutrollen

 • Å være tålmodig og å stå i det ukjente

 • Støtte klienten i prosessen og holde et trygt rom

 • Gi intensjonsgiveren nok rom og ikke intervenere for tidlig, stole på prosessen’s utvikling og selvreguleringen av klienten’s psyke

 • Jeg skal møte klienten der hun/han er i dag

 • Være tilstede, ikke ha noen forventninger og holde rammen av klienten’s intensjon

Refleksjon av terapeutrollen

 • Min største utfording: å vite hvor mye jeg skal intervenere

 • Hovedspørsmålet: Hvilke grunnleggende, eksistensielle behov hadde jeg, som ikke ble møtt?

 • Ved intervensjon er det viktig at intensjonsgiveren ikke bare repeterer setningen uten å komme i følelsesmessig kontakt

 • Veiledningsselvmøter: for å bevisstgjøre og bearbeide det jeg har møtt i meg i møte med klienten

 • Egenterapi for min selvutvikling: redusere faren at klienten kan henge fast i terapien der jeg selv henger fast i som terapeut eller at jeg overfører noe til klienten

Refleksjon av terapeutrollen

 • Intensjonsgiveren må selv kunne bestemme hvor langt hun/han vil gå

 • Vi kan bare løse opp konsekvensene av traumatiseringen, når vi selv har autoriteten til å håndtere det som skjedde

 • Ikke definere det klienten har opplevd

 • Hvis jeg vil presse frem noe, så er det min egen overlevelse

 • Menneskelige psyken er selvregulerene: Selvreguleringen starter med at intensjonsgiveren selv velger hvem hun/han vil snakke med av delene og velger intensjonen selv

Refleksjon av terapeutrollen

 • God forståelse av og være trygg i teorien

 • Vi må først kunne anerkjenne hva vi har opplevd og konsekvensene av det, før vi kan komme i kontakt med de dype avspaltete følelsene våre

 • For at vi kan komme i kontakt med disse dype følelsene, må vi først anerkjenne hva vi hadde trengt (våre eksistensielle behovene)

 • Ikke overforklare teorien for klienten

Referanser

(1) Ruppert, F. (2019). Kjærlighet, lyst og traume

(2) Bildet side 5: https://www.politics-dz.com/en/concept-of-relativeautonomy-model-of-state/