The Telegraph: Fobier kan være minner vi arver


Minner kan overføres fra generasjon til generasjon via DNA gjennom en prosess som kan være den underliggende årsaken til fobier.

Nyere forskning viser at minner kan overføres til senere generasjoner via genetiske koblinger som gjør at etterkommerne arver opplevelser. Dette kan forklare hvordan fobier kan oppstå.

Les artikkelen fra The Telegraph: Phobias may be memories passed down in genes from ancestors