Virker egentlig fysisk og psykisk behandling?


Virker egentlig fysisk og psykisk behandling?

Prosjektoppgave traumevidereutdanning V9, 2017-2019, Ewelyn Hysing-Olsen

Jeg stiller meg ikke lenger undrende – jeg vet i dag at det er snakk om symptombehandling. Det trenger vi også noen ganger, men viktigheten av å gå i kontakt med det som ligger bak, og påvirke hele den sammenvevde menneskelige organismen kan en ikke lenger se bort fra.

Når kroppen husker det hodet glemmer

Jeg husket ikke at jeg var blitt utsatt for seksuelle overgrep. Men kroppen min hadde visst det hele tiden. En dag sa den tydelig ifra med smerter, sirkulasjonssvikt og muskelsvinn i bein og rygg.

Les hele oppgaven (pdf)