Hvordan fungerer IoPT?

Metoden som vi bruker for å implementere innsiktene og målene i Identitets oritentert Psykotraumeterori kalles Intensjonsmetoden, eller Å møte seg selv ved hjelp av intensjonssetningen.

Det betyr følgende: En person som ønsker å arbeide terapeutisk med seg selv overveier først og fremst sin intensjon:

  • Hva ønsker jeg å oppnå med terapien?
  • Hva er målet mitt?
  • Hva vil jeg se nærmere på?
  • Hva er det neste skrittet for meg i terapien?

Når intensjonen er klar skriver klienten den på en flip over. Kanskje ønsker han å reflektere enda litt på om dette er den intensjonen han vil arbeide med idag, og om ønskelig kan han endre den, til han er fornøyd og kjenner at ja, slik skal den være, dette er det jeg vil arbeide med i konstellasjonen min idag.  Intensjonen, som nå er synlig for alle, er rammeverket for dagens konstellasjon. I tillegg inviterer personen som nå skal gjøre sin konstellasjon personer fra gruppen om å resonere med ordene i hans intensjonssetning.

Nå kan resonansprosessen begynne, hvor den som arbeider med seg selv, til en viss grad kan oppnå dype innsikter om seg selv. Hvert ord reflekterer en spesiell fasett av klientens psyke. Oftekan  ubevisste og undertrykte erfaringer fra ens egen biografi komme opp.  Gjennom dette kan klienten bli bevisst på hva hendelsene har gjort med han og også få muligheten til å komme i bevisst følesesmessig kontakt med de undertrykte delene av seg selv, og dermed kan en vedvarende endringsprosess starte i klienten. Traume overlevelses strategier kan løsne grepet; sunne psykiske strukturer får mer plass og energi lagret i de  traumatiserte kan komme til overflaten.

Å jobbe med intensjonssetningen gir en trygg og god ramme for arbeidet. Traumeterapeuten støtter klienten i hans prosess.

Hva betyr dette?

For å starte prosessen sier klienten litt om hva han/hun ønsker å oppnå. Noen velger å si nesten ingenting om sin bakgrunn, og noen ønsker å si mer, og begge deler er helt i orden. Noen få eksempler på intensjoner vi har arbeidet med i det sist er:

– Jeg vil ha en bedre relasjon til sønnen min.

– Hvorfor verker det i ryggen min?

– Hva er det med halsen min?

– Jeg ønsker å møte en kjæreste?

– Hvordan påvirket min fødsel meg?

– Jeg vil være meg selv.

– Jeg ønsker god nattesøvn.

Så formulerer klienten sin Intensjonssetning, som han/hun skriver skrevet på  en flip over. feks «Jeg ønsker å  sove hele natten» eller «Jeg vil være meg selv»  eller «Jeg vil føle hvordan det var meg å bli fødd med keisersnitt» eller «Jeg ønsker å treffe an mann som passer for meg» eller «Hvorfor får jeg ikke orgasme» eller….. Klientenes intensjoner er svært varierende og alle er helt i orden.“

 Så velger klienten deltagere fra gruppen til å gå i resonans med ordene i intensjonen. Hvis det er fem ord blir det fem valgt. De fem blir bedt om å komme frem på gulvet sammen med klienten. Det som så skjer er vanskelig å forklare, men en resonasnprosess starter. og tusenvis av konstellasjoner på alle kontinent har vist oss at det samme skjer, representantene kommer i resonans med deler av klientens bevisste eller ubevisste psyke, og en prosess settes igang.

Representantene blir bedt om å fokusere på hva som skjer med de, følelsesmessig, kroppslig og hvilke bilder og fornemmelser de kommer i kontakt med.

I fem til ti minutter uttrykkes ingen ord, bare de kropsslige reaksjonene og ikke-verbale lyder og bevegelser.

 

Etter den ikke verbale fasen blir klienten spurt om å dele hva hun/han kommer i kontakt med og terapeut og klient utveksler innsikter fra prosessen.  Deretter blir representantene bedt om å dele hva de resonnerte med.

Så kommer en fase hvor terapeut og klient utveskler mer, en integrajonsfase.

Det mest fasinerende er at vi kan alle gå i resonans, og slik være til god hjelp for hverandre. Det å gå i resonans for andre kan oså gi hver representant nyttig kunnskap for egen del.

 

“All we need to process traumas is stored in our body and appears in therapy when we need it.

— Prof. Dr. Franz Ruppert