Dr Gabor Maté om konstellasjoner

Bestill opptak på minnepenn (USB stick) av Dr Gabor Matés foredrag: Illness and health in a toxic society


Dr Gabor Maté: Hvordan kroniske symptomer kan heles i riktige omgivelser


Dr Gabor Maté om ADHD. Traumer er ikke bare personlige, de er også kulturelle, historiske og transgenerasjonelle.


Dr Gabor Maté: Sunne deler, traumatiserte deler og om å finne sann identitet


Dr Gabor Maté om hvorfor vi trenger en terapeut for å heles fra traume. Heling skjer i relasjoner.

Only when compassion is present will people allow themselves to see the truth