Dette seminaret er fullbooket. Neste seminar med Ruppert i februar 2019.

 Franz Ruppert:

22.-23. november

«The Trauma Triade.Stepping out of the traumabiography.»

Seminar om sammenhengen mellom psykotraumer, sykdom og heling med utgangspunkt i IoPT

Seminaret er fullbooket.

Endelig kommer Franz Ruppert til oss for å holde seminar med konstellasjoner 22-23. november hos oss på Schafteløkken

Tid hver dag 09.00-18.00

Prof. Dr. Franz Ruppert skriver: Å møte seg selv med hjelp av intensjonssetningen er en utmerket metode for å forstå og bearbeide konsekvensene av traumatiske livserfaringer. Konsekvenser som kan føre til mange personlige problemer, konflikter i relasjoner såvel som i arbeidslivet. Også fysiske symptomer. Fokus i prosessen er din intensjons som du har formulert for å forbedre din livskvalitet.

Bare i terapi hvor man lykkes i å bli klar over sin innviklede identitet, kan mennesker begynne å oppdage sin sanne identitet, adskilt fra enhver sammenblanding med våre foreldres traumatiske skjebne.
Franz Ruppert, 2014.

Mer om terapien

Gjennom å bli bevisst hvordan erfaringene våre preger oss og hvordan beskyttelses- og mestringsstrategiene bygger seg opp for at vi skal kunne håndtere livets utfordringer, blir de sunne delene våre sterkere. Steg for steg kommer vi dermed nærmere vårt sanne jeg og vår sunne vilje.

Ved å utforske intensjonen vår vil årsaken til problemene komme frem, og det vil bli klart om det er traumer som ligger bak. Deretter vil vi bruke metoden for å bearbeide traumene, slik at de kan slippe taket i oss og åpne for nye livsveier og innsikter.

Vanskelige livserfaringer som krenkelser, mobbing, overgrep, utrygghet og omsorgssvikt i tidlig barndom, enten de er egne eller arvet fra tidligere generasjoner, setter spor og ligger ofte bak smerte og sykdom i voksen alder. Forskning og erfaring viser at traumer går i arv hvis de ikke bearbeides, og dermed kan dine utfordringer ha sin opprinnelse i traumatiske hendelser som dine foreldre, besteforeldre og oldeforeldre har hatt. Og dine barns utfordringer kan også ha rot i hendelser som ligger bakover i slekten.

Traumeterapi med intensjonsmetoden er en effektiv metode for personlig utvikling og psykoterapi. I en prosess kan du utforske temaet ditt og endringsmålet (intensjonen din). Metoden gjør det mulig å bearbeide, håndtere og begripe traumer som nå hindrer deg i å leve et godt liv som ditt sanne jeg – den du virkelig er.

Du får både innsikt, kunnskap og god terapi.

Zahlkasserer Schafts Plass 1, 0267 Oslo