Mirror neurons: Enigma of the metaphysical modular brain


 

Speilnevroner er sentralt i både tilknytning og i vår terapi metode og i vår teori. I tillegg er det et av de forskningsfeltene som kommer med stadig nye oppdagelser, kjempespennende og veldig nyttig å vite noe om. I vår teori og metode  «Identietsorientert psykotraumeterapi (IoPT)» er dette helt sentral kunnskap:

Les artikkelen: Mirror neurons: Enigma of the metaphysical modular brain