Prosjektoppgave IoPT, traume videreutdanning. Soile Hämäläinen


Vi gratulerer student i traume videreutdanningen, Soile Hämäläinen med godkjent prosjektoppgave. Velkommen som Traumerterapeut kollega. Her kan du lese innledning og laste ned prosjektoppgaven (gjengitt med tillatelse og redigert før offentliggjøring).

Innledning

Jeg som skriver denne oppgaven er en annen Soile enn den som deltok i sin første iopt-workshop månedsskiftet mai-juni i 2016. Den workshopen ble et tidsskille i mitt liv, som markerer et før og etter. Da var jeg 55 år, og hadde hele mitt voksne liv prøvd å hjelpe meg selv til å komme til meg selv, fordi jeg visste det var noe som var grunnleggende galt, eller noe grunnleggende som var galt. Siden 2009 hadde jeg beskjeftiget meg med dette mer bestemt, fra terapi til terapi og fra metode til metode og fra healer til healer. Jeg ville finne ut hva det var som feilet meg. Mitt første iopt-workshop i gruppe overbeviste meg om at det var mulig. Takk, Marta.

Det er veldig mye informasjon jeg har fått i løpet av disse 2,5 årene med iopt. Det gjelder både informasjon om traumer og traumeteori, om mennesket, om historie, om hvordan vi overlever det umulige, og om meg selv. Jeg tar ikke høyde for å gjengi alt her, heller en slags oversikt over noen hovedtrekk i teorien.

Oppgaven bygges opp med en kunnskapsdel og en erfaringsdel. I kunnskapsdelen beskriver jeg noen hovedtrekk i traumeteorien: sammenhenger med traumer og kroppslig helse, hvordan traumer oppstår, hva traumatisering gjør med oss. Videre beskriver jeg noen aspekter ved traumebearbeidingsprosess med intensjonsmetoden. Erfaringsdelen består av beskrivelser av 5 caser.

I den offentlig delen av denne oppgaven er case beskrivelsene tatt ut.

Jeg skriver denne oppgaven ut fra meg selv og i en litt ledigere og mer personlig stil enn  jeg må gjøre i mitt daglige arbeid. I kildehenvisningene er ikke hele pensumpakken med, men noen av de sentrale kildene for denne oppgaven, slik den er nå.

Last ned prosjektoppgaven til Soile Hämäläinen (pdf)